Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimizing ANFIS using simulated annealing algorithm for classification of microarray gene expression cancer data

Medical and Biological Engineering and Computing, cilt.59, sa.3, ss.497-509, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Comparative Study on Determining Nonlinear Function Parameters of the Izhikevich Neuron Model

JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, cilt.27, sa.10, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Parallel population-based algorithm portfolios: An empirical study

NEUROCOMPUTING, cilt.247, ss.115-125, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance comparison of machine learning methods for prognosis of hormone receptor status in breast cancer tissue samples

COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, cilt.110, sa.3, ss.298-307, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An automated prognosis system for estrogen hormone status assessment in breast cancer tissue samples

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, sa.4, ss.1199-1221, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simulated annealing algorithm-based Elman network for dynamic system identification

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.20, sa.4, ss.569-582, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

GENETIC ALGORITHM MODEL BASED ON DOMINANT GENE SELECTION OPERATOR

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.4, ss.869-875, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Parallel Ant Colony Optimization Algorithm Based on Crossover Operation

ADVANCES IN METAHEURISTICS FOR HARD OPTIMIZATION, ss.87-110, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Elman network with embedded memory for system identification

JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.22, sa.6, ss.1555-1568, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Component value selection for active filters using parallel tabu search algorithm

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.60, sa.1, ss.85-92, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial immune algorithm for IIR filter design

ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, cilt.18, sa.8, ss.919-929, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A parallel tabu search algorithm for digital filter design

COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, cilt.24, sa.4, ss.1284-1298, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new method for adaptive IIR filter design based on tabu search algorithm

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, cilt.59, sa.2, ss.111-117, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Training recurrent neural networks by using parallel tabu search algorithm based on crossover operation

ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, cilt.17, sa.5, ss.529-542, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Designing digital IIR filters using ant colony optimisation algorithm

ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, cilt.17, sa.3, ss.301-309, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimal circuit design using immune algorithm

ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS, PROCEEDINGS, cilt.3239, ss.42-52, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A simple method for calculating the SINR in DS-CDMA systems with despreading sequences weighted by stepping chip waveforms

CANADIAN JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING-REVUE CANADIENNE DE GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE, cilt.28, ss.163-167, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new approach based on recurrent neural networks for system identification

COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES - ISCIS 2003, cilt.2869, ss.568-575, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karaciğer mikrodizi kanser verisinin sınıflandırılması için genetik algoritma kullanarak ANFIS’in eğitilmesi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.54-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Training ANFIS Using Genetic Algorithm for Dynamic Systems Identification

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, cilt.4, ss.44-47, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

A Comparative Study of Statistical and Artificial Intelligence based Classification Algorithms on Central Nervous System Cancer Microarray Gene Expression Data

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, cilt.4, ss.78-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trombofili hastalığı ile genetik bozukluklar arasındaki ilişkinin adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi ANFIS ile tespit edilmesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.20, ss.13-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Öğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Ayrılan Kaynakların Verimli ve Etkin Kullanımı

Sayıştay Denetçileri Derneği Dış Denetim Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.221-229, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development and improvement of analog circuit design: a message passing interface parallel computing approach with genetic algorithms

Journal of Integrated Design and Process Science, cilt.14, sa.3, ss.37-52, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF ANALOG CIRCUIT DESIGN: A MESSAGE PASSING INTERFACE PARALEL COMPUTING APPROACH WITH GENETIC ALGORITHMS

JOURNAL OF INTEGRATED DESIGN & PROCESS SCIENCE, cilt.14, sa.3, ss.37-52, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Benzetilmiş Tavlama Algoritması Kullanarak Yüksek Dereceden IIR Filtrelerin Tasarlanması

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.20-27, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alçak Geçiren Aktif Filtreler İçin Eleman Değerlerinin Seçiminde Yeni Bir Yaklaşım: Tabu Araştırma Algoritması

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.16, sa.3, ss.567-576, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elman Ağının Benzetilmiş Tavlama Algoritması Kullanarak Eğitilmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.28-37, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aktif Filtreler İçin Devre Elemanı Değerlerinin Karınca Koloni Algoritması Kullanarak Seçimi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, cilt.5, sa.3, ss.41-53, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elman Ağının Simulated Annealing Algoritması Kullanarak Sistem Kimliklendirme İçin Eğitilmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, sa.2, ss.25-42, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Detection for The Starting of The Newly Applied Mass for Successive Weighing

Journal of Mathematical and Computational Applications, sa.4, ss.53-59, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Parameter Estimations for the Modified Izhikevich Neuron Model with Optimization Methods

10th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Barselona, İspanya, 30 Mayıs - 02 Haziran 2017, ss.70

Training of ANFIS Network by Genetic Algorithm for Diagnosis of Leukemia Cancer Subtypes Using Gene Expression Profile

5th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT17), İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.19-22

Hardware Verification: Determining the Parameters of the Modified Izhikevich Neuron Model with Genetic Algorithm

10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.588-592 identifier

Feature Selection and Classification on Prostate Cancer Microarray Gene Expression Profile

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (UBMK 2016), Tekirdağ, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2016

Feature Selection and Classification on Breast Cancer Microarray Gene Expression Profile

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP'16), Malatya, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2016, ss.312-316

A Comparative Study of Statistical and Artificial Intelligence based Classification Algorithms on Central Nervous System Cancer Microarray Gene Expression Data

3 th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'2016), Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.12-15

Training ANFIS Using Genetic Algorithm for Dynamic Systems Identification

International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'16), Konya, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.23-26

A PAPR Reduction Method Based on Parallel Ant Colony Optimization Using PTS Scheme in OFDM System

Proc. of the Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Science (APCEAS), Tokyo, Japonya, 25 - 27 Ağustos 2016, ss.48-58

A PAPR reduction method based on parallel ant colony optimization using PTS scheme in OFDM systems

Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Science (APCEAS), Tokyo, Japonya, 25 - 27 Ağustos 2016, ss.48-58

Analyzing High-Throughput Genomic Data with R/Bioconductor

1st ISCB-RSG Turkey Student Symposium on Computatıonal Biology and Bioinformatics, Nevşehir, Türkiye, 19 Nisan 2012

Analyzing High-Through Genomic Data with R/BIOCONDUCTOR

ISCB-RSG 7th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, Nevşehir, Türkiye, 19 Nisan 2012

Comparison of Fine Grained and Coarse Grained Parallel Models in Particle Swarm Optimization Algorithm

2nd World Conference on Information Technology WCIT-2011, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Kasım 2011

İşaret İşleme Algoritmalarının GPU Üzerinde Gerçekleştirilerek Hesaplama Sürelerinin Azaltılması

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2011, ss.1 identifier

A Genetic Algorithm Model Based On Dominant Gene Selection And Doping Operators

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2009), Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009, ss.495-501

Karınca Koloni Algoritması Kullanarak Aktif Filtre Tasarımı

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2003, cilt.2, ss.267-270

IIR Filter Design Using Immune Algorithm

International Conference on Signal Processing ICSP 2003, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2003, cilt.1, sa.2, ss.244-247

Training Elman Networks for Nonlinear System Identification Using Simulated Annealing Algorithm

Proceedings of International XII Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN2003), Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2003, cilt.1, sa.1, ss.109-113

IIR Filtre Tasarımı İçin Karınca Koloni Algoritmasına Dayalı Yeni Bir Metod

10. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2002, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2002, ss.99-104

Ant Colony Optimisation Algorithm with Recency Based Memory

11th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’2002, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2002, ss.171-180

Geribeslemeli Yapay Sinir Ağlarının Paralel Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Eğitilmesi

11th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’2002, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2002, ss.261-270

Yüksek Dereceden IIR Filtrelerin Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Tasarlanması

10. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2002, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2002, ss.406-411

Mühendislik Problemlerinin Çözümü İçin Yapay Bağışıklık Sistem Yaklaşımı, Artificial Immune System Approach To Solving Engineering Problems

4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2002, cilt.1, ss.580-586

A Modified Touring Ant Colony Optimisation Algorithm for Continuous Functions

The Sixteenth International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS XVI), Türkiye, 1 - 04 Kasım 2001, ss.437-444

An Immune Algorithm For Numeric Function Optimisation

10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2001, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2001, ss.111-119

Touring Ant Colony Algorithm with Frequency Based Memory for Contounous Optimisation

10th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2001, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2001, ss.94-102

IIR Filtre Tasarımı İçin Yeni Bir Metod

9. IEEE Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2001, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2001, ss.389-394

Tabu Araştırma Algoritması Kullanarak Adaptif IIR Filtre Tasarımı

9. IEEE Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU’2001, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2001, ss.530-535

Detection for The Starting of The Newly Applied Mass for Successive Weighing

Mathematical and Computational Applications, Baku, Azerbaycan, 1 - 03 Eylül 1999, cilt.4, ss.53-59 Creative Commons License identifier

Yeni Bir Paralel Tabu Araştırma Algoritması

The Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’99, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1999, ss.275-283

Güvenlik Sistemi Terminallerinin Modem Aracılığıyla Bir Merkezden Kontrolü

V. Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 18 - 22 Kasım 1998, ss.182-185

Tabu Search Algorithm for Combinatorial Optimisation Problems

11th European Simulation Multiconference (ESM’97), Türkiye, 1 - 04 Haziran 1997, ss.484-488

Training recurrent neural networks for dynamic system identification using parallel tabu search algorithm

1997 IEEE International Symposium on Intelligent Control, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Temmuz 1997, ss.113-118 identifier identifier

Designing digital FIR filters using Tabu search algorithm

1997 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 97) - Circuits and Systems in the Information Age, HONG KONG, Hong Kong, 9 - 12 Haziran 1997, ss.2236-2239 identifier identifier

Training Recurrent Neural Networks Using Tabu Search Algorithm

The Fifth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN’96, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1996, ss.293-298

Tabu Araştırma Algoritması İçin Yeni Bir Model

The First Turkish Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’96), Sakarya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1996, ss.168-175

Tuning PID controller parameters using tabu search algorithm

1996 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics - Information, Intelligence and Systems, Beijing, Çin, 14 - 17 Ekim 1996, ss.134-136 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

A parallel ant colony optimization algorithm based on crossover operation

Advances in Metaheuristics for Hard Optimization, Z. Michalewicz and P. Siarry, Editör, Springer Verlag, Londra, ss.87-110, 2018

Bilgisayar Kullanımı

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2009

Elektromik II

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2008

elektronik I

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2005