Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Drivers of fuel based carbon dioxide emissions: The case of Turkey

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.81, ss.2599-2608, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pollution haven hypothesis and the role of dirty industries in Turkey's exports

ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS, cilt.12, ss.297-322, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye ekonomisinde üretim ve istihdamın sektörel gelişimi: Bir girdi-çıktı analizi

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.40, ss.373-393, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye İmalat Sanayiinde Enerji Kullanımı ve Kirlilik

İktisat İşletme ve Finans, cilt.23, ss.5-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmalat Sanayi ve Kirlilik Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.60, ss.3-28, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Ekonomisinde Yurtiçi ve Yırtdışı Transfer: Bir Finansal Hesaplanabilir Genel Denge Analizi

Economic Analysis and Policy, cilt.31, ss.139-159, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1990 Türkiye Mali Sosyal Hesaplar Matrisi: Bir Deneme

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.26, ss.493-509, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Weak-Form Efficiency Of Metal Markets Using Stationarity Tests

ICOAEF’19, V. International Conference on Applied Economics and Finance , Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 10 Nisan 2019, ss.43

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Ekonomisinde Yapısal Değişim: Bir Girdi-Çıktı Analizi

Kapitalizm ve Türkiye I: Kapitalizm, Tarih ve Ekonomi , Fuat Ercan,Yüksel Akkaya, Editör, Dipnot Yayınları, Ankara, ss.239-268, 2005