Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaşlılar için Evde E-Sağlık Çözümleri

UTAK 2018 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Umut, Turkey, 12 - 14 September 2018

Nesnelerin İnterneti için Tasarım

UTAK 2018 Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Umut, Ankara, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.235-252

Nesnelerin interneti için kurgusal tasarım

UTAK 2018, Ankara, Turkey, 12 - 14 September 2018

Empowering Craftspeople by Reinforcing Design Skills The Case of a Design Training Course for Woodworking in Kastamonu Turkey

Making Futures: craft and the (re)turn of the maker in a post-global sustainably aware society, Plymouth, United Kingdom, 24 - 25 September 2015, vol.4

Tasarım Hukukunda Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesinde Kullanılan Terimler Açısından Kavramsallaştırma Sorunları

Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2011, pp.309-316

User workshops: a method for eliciting user needs

The Fifth Conference on Design and Emotion, Göteborg, Sweden, 27 - 29 September 2006 identifier

Endüstri Destekli Eğitim Projelerinde Tasarım Sürecini Etkileyen Faktörler: Öğrenci Değerlendirmesine Dayalı Bir Vaka Çalışması

Türkiye’de Tasarımı Tartışmak: III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2006, pp.96-107

Tasarımların Korunmasında Türkiye Deneyimi ve Yeni Ulusal Düzenleme için Bir Çerçeve Önerisi

Türkiye’de Tasarımı Tartışmak: III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2006, pp.384-391

Implications of Collaboration with Industry for Educational Strategies in Industrial Design The Graduation Project Course

CLTAD 3rd International Conference: Enhancing Curricula, London, United Kingdom, 1 - 03 June 2006, pp.137-159

Understanding user experience for scenario building: A case in public transport design

International Conference on Contemporary Ergonomics, Cambridge, United Kingdom, 4 - 06 April 2006, pp.189-193 identifier

Glass Packaging for Food and Beverage Products Design Process and Innovation Strategies in an Educational Project

IV. International Packaging Congress and Exhibition-Presentations, İzmir, Turkey, 8 - 11 December 2005, vol.2, pp.637-646

Digital Technologies Expanding the Boundaries of User Product Interaction An Educational Project on User Interface Design

ICSID 2nd Educational Conference: Critical Motivations and New Dimensions, Hanover, Germany, 5 - 07 September 2003, pp.165-169

The Profession of Industrial Design in Turkey The Correspondence between Education and Practice

IDATER 98: International Conference on Design and Technology Educational Research and Curriculum Development, Leicester, United Kingdom, 24 - 26 August 1998, pp.125-131

Books & Book Chapters

Case study: decent work and economic growth (SDG8): the use of creative product design to generate employment opportunities through materials driven supply chains

in: Design for Global Challenges and Goals, Emmanuel Tsekleves,Rachel Cooper,Jak Spencer, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.123-135, 2021

Other Publications