Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2018 Ödül

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  TÜBA -GEBİP

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2010 - Devam Ediyor Food And Bioprocess Technology

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2017 - 2020 TÜBİTAK-TOVAG

  Danışma Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2019 Diğer Ülkelerdeki Kamu Kurumları Tarafından Desteklenmiş Proje

  Fobrio, Türkiye

 • Şubat 2018 TÜBİTAK Projesi

  1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye