Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Drivers of fuel based carbon dioxide emissions: The case of Turkey

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.81, ss.2599-2608, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Empirical Analysis of the Risk-Taking Channel of Monetary Policy in Turkey

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, cilt.52, ss.589-609, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An Empirical Analysis of the Bank Lending Channel in Turkey

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.28, ss.33-50, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pollution haven hypothesis and the role of dirty industries in Turkey's exports

ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS, cilt.12, ss.297-322, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Dynamics of the trade balance - The Turkish J-curve

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, cilt.40, ss.57-73, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do Regional Trade Agreements Actually Increase Turkey s Foreign Trade

METU Studies in Development, cilt.43, ss.257-299, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İmalat Sanayiinde Enerji Kullanımı ve Kirlilik

İktisat İşletme ve Finans, cilt.23, ss.5-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmalat Sanayi ve Kirlilik Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.60, ss.3-28, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)