Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CO2 Content of Value added in Trade: Turkish Case

12th Conference of the European society for Ecological Economics (ESEE 2017):Ecological Economics in Action: Building a Reflective and Inclusive Community, Budapest, Hungary, 20 - 23 June 2017

Dış Ticarette Katma Değerin Karbon Dioksit İçeriği

EconAnadolu 2017 Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017

A Gravity Model of Virtual Water Flows The Case of Turkey

EY International Congress on Economics II, Ankara, Turkey, 5 - 06 November 2015

Water Embedded in Turkey s Agricultural Trade Flows

European Association of Evolutionary Political Economy, 27th Annual Conference, Genoa, Italy, 17 - 19 September 2015

Water Embedded in Turkey's Agriculture Trade Flows

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics , Eskişehir, Turkey, 10 - 12 June 2015

Carbon Leakage in the Turkish Cement Industry A Gravity Model Approach

EconAnadolu International Conference in Economics, Turkey, 10 - 12 June 2015

Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Türkiye nin Dış Ticaretini Artırıyor mu

Türkiye Ekonomisi ve Kalkınma İktisadı Çalıştayı: Fikret Şenses'e Armağan, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 2 - 04 April 2015

Türkiye İçin Yakıt Kaynaklı CO2 Emisyonunun Ayrıştırılması

EconHarran'14 Ulusal Ekonomi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 23 - 24 October 2014

Decomposition of Fuel Based CO2 Emissions for Turkey

EconWorld 2014@Prague International Conference on Economics, , Praha, Czech Republic, 3 - 05 September 2014

Supporting Renewable Energy: Incentive Mechanisms

EconWorld 2014@Prague International Conference on Economics, Praha, Czech Republic, 3 - 05 September 2014 Sustainable Development

Neoliberal Industrialization and Environmental Policies in Turkey: Post 1980's

25th Annual European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) Conference: Beyond (de)industrialization: The Future of Industries?, Paris, France, 7 - 09 November 2013

Convergence of Environmental Variables: The Case of EU

EconAnadolu 2013 Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 June 2013

Do Environmental Policies Induce Emission Convergence in Europe?

24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy: Economic Policy in Times of Crisis, Krakow, Poland, 18 - 21 November 2012

Mass Tourism and Water Consumption: Case of Turkey

International Society for Ecological Economics Conference, 2012 - Ecological Economics and Rio+20, Rio De Janeiro, Brazil, 16 - 19 June 2012

Turizmin İzleri

12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2011

Financial Dollarization in the Turkish Economy

EconAnadolu 2011 Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 June 2011

Sustainable Tourism and Ecological Footprint Accounting: The Case of Turkey

International Society for Ecological Economics Conference, Bremen, Germany, 22 - 25 August 2010 Sustainable Development

Role of Environment in Bilateral Trade Flows: A Gravity Model for Turkey

Society for the Study of Emerging Markets Euro Conference , Muğla, Turkey, 16 - 18 July 2010

Türkiye’nin Enerji Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 December 2009

An Environmental Analysis of Turkish Foreign Trade by Using Pollution Terms of Trade Index

European Association of Evolutionary Political Economy “Institutional Solutions for Economic Recovery, Amsterdam, Netherlands, 6 - 08 November 2009

Türkiye’nin Enerji Talebini Belirleyen Etkenler

Türkiye 11. Enerji Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2009

Investigating Final Energy Linkages for a Sustainable Economy: An Input-Output Analysis for Turkey

8th International Conference of the European Society for Ecological Economics, Ljubljana, Slovenia, 29 June - 02 July 2009

Bilateral Trade and Environment: A Gravity Model for Turkey

EconAnadolu 2009 Anadolu International Conference in Economics , Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009

Is Energy Consumption of Turkish Economy Sustainable? A Decomposition Analysis of CO2 Emissions

European Association of Evolutionary Political Economy “Labour, Institutions and Growth in a Global Knowledge Economy, Rome, Italy, 6 - 08 November 2008 Sustainable Development

CO2 Emissions, Energy Use and Sustainability in Turkish Economy

The 10th Biennial International Society for Ecological Economics Conference, Nairobi, Kenya, 7 - 11 August 2008

CO2 Emissions of Turkish Manufacturing Industry: A Decomposition Analysis

15th World Congress of the International Economic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 29 June 2008

Effects of International Trade on Environment: An Input-Output Analysis

16th International Input-Output Conference, İstanbul, Turkey, 2 - 06 July 2007

Testing Environmental Kuznets Curve Hypothesis for the European Union

The Ninth Biennial Conference of The International Society for Ecological Economics “Ecological Sustainability and Human Well-being, New Delhi, India, 15 - 18 December 2006

Can We Reconcile the Concept of Sustainable Development with Gold Mining?

The Ninth Biennial Conference of The International Society for Ecological Economics “Ecological Sustainability and Human Well-being, New Delhi, India, 15 - 18 December 2006

Türkiye İmalat Sanayiinde Enerji Kullanımı ve Kirlilik

Türkiye 10. Enerji Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2006

The Relationship Between Income and Environment in Turkey: Is There an Environmental Kuznets Curve?

Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, Turkey, 11 - 13 September 2006

Türkiye Ekonomisi için Çevresel Kuznets Eğrisi

9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2005

CO2, Production and International Trade: An Input-Output Approach for Turkey

VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2005

A Test of Pollution Haven Hypothesis: Case of Turkey

ERC METU International Conference in Economics, Ankara, Turkey, 6 - 09 September 2003

Twin Deficit Hypothesis: The Turkish Case

ERC METU International Conference in Economics, Ankara, Turkey, 13 - 16 September 2000

Books & Book Chapters

Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi

in: Para ve Banka, Nilgün Çağlaırmak Uslu,Bilge Kağan Özdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.86-113, 2012

Finansal Kurumlar ve Piyasalar

in: Para ve Banka, Nilgün Çağlaırmak Uslu,Bilge Kağan Özdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.56-85, 2012

Ticaret ve Yakınsama: Türkiye ve AB15 için bir Değerlendirme

in: Para Kur Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi, Fahriye Öztürk,Türkmen Göksel, Editor, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, pp.1-27, 2012

Türkiye’nin Beşeri Gelişiminde Karadeniz’in Yeri

in: Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri, Elif Akbostancı Özkazanç,Oya Erdoğdu, Editor, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara, pp.1-26, 2011