Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallasması:Muglak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak

7. Kentsel ve Bölgesel Arastırmalar Agı SempozyumuTÜRKIYE KENTLERI VE BÖLGELERI 2020KAVRAM, KURAM, PLANLAMA YAKLASIMLARI, MEVCUT POLITIKALARVE KURUMSAL YAPIYI GÖZDEN GEÇIRME ZAMANI, Mersin, Turkey, 10 - 12 September 2020

Transformation of Urban Historical Places, Cultural Heritage to Attraction Point: A Case Study of Ankara Citadel

Making Spaces for Hope Aesop Annual Congress, Gothenburg, Sweden, 10 - 14 July 2018, pp.721

Heterotopia as the Collective Production of Urban Common Space; The Case of Kuğulu Park

Spaces of Dialogue for Places of Dignity - Aesop Annual Congress 2017, Lisbon, Portugal, 11 - 14 July 2017, pp.312-313

Books & Book Chapters

Yapısal Çevre ve Yaşam Kalitesi

in: Toplum Odaklı Kalkınma, Katılımcı Planlama ve Yaşam Kalitesi, Damla Karagöz, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.177-188, 2017

Kars için Stratejik Plan Önerisi - Yapısal Çevre ve Yaşam Kalitesi

in: Toplum Odaklı Kalkınma, Katılımcı Planlama ve Yaşam Kalitesi, Damla Karagöz, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.258-270, 2017

Halkın Katılımı ve Demokrasi

in: Toplum Odaklı Kalkınma, Katılımcı Planlama ve Yaşam Kalitesi, Damla Karagöz, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.43-53, 2017