Başarılar & Tanınırlık

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 379

h-indeksi (WOS): 9

Davetli Konuşmalar

  • Kasım 2019 Diversity of wild non-Saccharomyces yeast population in mustand wine during spontaneous wine fermentation

    Konferans

    İngiltere