Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Urban crisis: "Limits to governance of alienation'

URBAN STUDIES, cilt.54, ss.2056-2071, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Continuity and Change in Public Policy: Redistribution, Exclusion and State Rescaling in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH, cilt.37, ss.1123-1146, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Local Entrepreneurialism and State Rescaling in Turkey

URBAN STUDIES, cilt.47, ss.363-385, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sivil Toplum Örgütleri ve Kent Konseylerinin Yerel Kalkınmadaki Yerleri

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 17. Genel Kurulu, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2015

Kamu Yönetimi Eğitiminde Güncel Gelişmeler Dönüşümler eğilimler ve önümüzdeki işler

Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı (SDÜ), Isparta, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

Yerel yönetimler idari reformve yeniden ölçeklenme Türkiye ye ilişkin sorular

Alan Yönetimi İstikamet Değiştirirken: Teori ve Uygulamadan Yansımalar ve Değerlendirmeler Çalıştayı, Denizli, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2015

Urban Geography of Contestation Dispossession exploitation commons and representation in the Eastern Southern Cities

City Futures Conference 2014, Paris (European Urban Research Association; Urban Affairs Association), 18 - 20 Haziran 2014

Neoliberal Kent ve Görünmeyen Kriz Kriz Denetimi Stratejilerinin Perdesini İndirmek

4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.131-148

Kamu politikası analizi için bir çerçeve önerisi

V. Kamu Politikaları Çalıştayı (Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu), Türkiye, 25 - 26 Ekim 2013

The Invisible Crisis Unveiling the urban crisis and its containment strategies

Interrogating Urban Crisis: Governance Contestation and Critique (Urban Studies Association), 9 - 11 Eylül 2013

Davetli Katılımcı olarak Alt Çalışma Grubunda Yapılan Sunum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Stratejik Mekansal Planlama Çalıştayı", Türkiye, 12 - 13 Ekim 2012

Türkiye de öğretmenlik Cephedeki bürokratların hikayesi

Türk Sosyal Bilimler Derneği Konferansı, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2011

State rescaling exclusion and the temporality of neoliberalism The case of Turkey

Canadian Political Science Association Conference, 27 - 29 Mayıs 2009

Local entrepreneurialism and local business associations

(British) Political Science Association Conference, 7 - 09 Nisan 2009

Local business associations and regional policies in the context of neo-liberalism

Annual Conference of the Regional-Studies-Association, ENGLAND, 01 Kasım 2003, ss.93-94 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Policy and Planning in the Age of Mobilities: Refugees and Urban Planning in Turkey

Urban and Regional Planning in Turkey, Burcu Özdemir Sarı,Suna Özdemir,Nil Uzun, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.185-211, 2019

Higher Education Policy in Turkey under Globalization

Public Policymaking in a Globalized World: Revised Edition, Robin J. Lewis, Editör, Routledge, London/New York , New-York, ss.365-401, 2018

Kamu Yönetimi Eğitiminde Güncel Gelişmeler: Dönüşümler, eğilimler ve önümüzdeki işler

Kamu Yönetimi Eğitimi, Okçu Murat, Parlak Bekir, Akman Elvettin, Editör, Ekin, ss.475-485, 2015

Dynamics of Post-crisis Reform in Public Policy:The Case of Education Policy in Turkey

Public Administration and Policy in the Middle East, Dawoody, Alexander R., Editör, Springer, ss.61-81, 2015

Büyük Ölçekli Projeler ve Neoliberal Şehirciliğin Karşılaştırmalı Siyaseti: Türkiye Metropoliten Kentlerinden Örnekler

Neden nasıl kimin için KENTSEL DONUSUM, Coşkun, İsmail; Duman, Betül, Editör, Litera, ss.333-355, 2015

Kamu politikası analizi için bir çerçeve önerisi

Kamu Politikası Kuram ve Uygulama, Yıldız, Mete; Sobacı, Zahid, Editör, Liberte, ss.48-71, 2013

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi Kavramlar İdeolojiler Disiplinler Arası İlişkiler, E. Attila AYTEKİN, Gökhan ATILGAN, Editör, Yordam Kitap, İstanbul, ss.153-170, 2013

Siyaset ve Kent Çalışmaları

Siyaset Bilimi Kavramlar İdeolojiler Disiplinler Arası İlişkiler, Atılgan, Gökhan; Aytekin, E. Attila, Editör, Yordam, ss.579-589, 2012

Çalıştay Değerlendirmesi

Reform Sonrası İl Genel Meclisleri Dönüşüm ve Statüko, Bayraktar, Ulaş, Editör, Kalkedon, ss.132-139, 2011

Devletin Yeniden Ölçeklenmesi, Dışlanma ve Neoliberalizmin Zamansallığı

Tarih Sınıflar ve Kent, Doğan, Ali Ekber; Şen, Besime, Editör, Dipnot, ss.271-308, 2010