Davetli Katılımcı olarak Alt Çalışma Grubunda Yapılan Sunum


BAYIRBAĞ M. K.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Stratejik Mekansal Planlama Çalıştayı", Turkey, 12 - 13 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey