Araştırma Alanları

  • Coğrafya

  • Beşeri Coğrafya

  • Bölgesel Coğrafya

  • Kamu Yönetimi

  • Kentleşme ve Çevre Sorunları