Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Breakup Adjustment in Young Adulthood

JOURNAL OF COUNSELING AND DEVELOPMENT, cilt.93, ss.38-44, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite öğrencilerinin üniversitede sunulabilecek hizmetlere yönelik ihtiyaçları

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.17-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, ss.521-533, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predicting college student success college engagement and perceived English language proficiency

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.44, ss.229-240, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar