Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.317-333, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Revisiting Design Thinking: A review of Definitions and Implications,

Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, cilt.1, ss.92-102, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The use of pair programming in education: A systematic Review

EDUCCON 2018 Educational Conference, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.19-29 Creative Commons License

Current Status of Digital T echnology Use in Early Childhood Education: A Literature Review

The European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, İtalya, 4 - 07 Eylül 2018

Pilot study for the development of a scale assessing pre-service teachers’ attitudes toward technology use in early childhood

5. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS’18), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.299

Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.197

Examining YouTube in Context of Turkish Users

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.174