Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - Devam Ediyor Doktora

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Dr), Türkiye

 • 2013 - 2016 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2008 - 2013 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Yüksek Lisans

  E-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma kullanımının öğrenenlerin akademik başarısına ve derse katılım durumuna etkisinin incelenmesi

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Yl) (Tezli)