E-Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma Kullanımının Öğrenenlerin Akademik Başarısına ve Derse Katılım Durumuna Etkisinin İncelenmesi


Tunga Y., İnceoğlu M. M.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.339-356, 2020 (Peer-Reviewed Journal)