Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 20. Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresi

    Davetli Konuşmacı

    Ankara, Türkiye

  • 2019 Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1120

h-indeksi (WOS): 19