Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Wealth Tax of 1942 and the Disappearance of Non-Muslim Enterprises in Turkey

JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY, cilt.79, ss.201-243, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The rise and demise of gedik markets in Istanbul, 1750-1860

ECONOMIC HISTORY REVIEW, cilt.71, ss.133-156, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A History of Ottoman Economic Thought. Developments Before the Nineteenth Century

EUROPEAN JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT, cilt.22, ss.144-149, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İşletmecilik Tarihi Açısından Osmanlı İktisat Tarihi Birikimine Bakış

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, ss.26-39, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Patterns of Legal Change: Company Law and Business Enterprise in the Middle East, 1850-1950

XII Congreso Internacional de La Asociacion Espanola de Historia Economica, 6 - 09 Eylül 2017

From Guilds to Corporations in the Ottoman Empire Innovations in the Legal Form of Organization 1750 1900

18th Annual Congress of the European Business History Association (EBHA), 21 - 24 Ağustos 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

S. Agir, Institutions and Business Organizations in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic

BUSINESS, ETHICS AND EVOLUTION OF TURKISH CAPITALISM IN GLOBAL PERSPECTIVES , Aslı Colpan,Geoffrey Hodgson, Editör, Routledge, London/New York , New York, ss.23-50, 2020

Ferdinanco Galiani'nin Dialogues sur le Commerce de Bleds: Metin, Metinler Arası İlişkiler ve Bağlam

Ferdinando Galiani, Ekonomi ve Politik, Andre Tiran, Editör, Garnier, Paris, ss.371-399, 2018 Creative Commons License