Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Yönetimsel Görevler

  • 2009 - 2020 Kültür ve Turizm Uzmanı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Uzmanı

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans Planning and Design in Urban Conservation

  • Yüksek Lisans SEMINAR IN CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE - I

  • Lisans Kültürel Miras Koruma Prensipleri