Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Redefining the minority Alevis in Turkey

NEW PERSPECTIVES ON INDIA AND TURKEY: CONNECTIONS AND DEBATES, ss.127-137, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Turkish Islamic organisations: a comparative study in Germany, the Netherlands and Turkey

FAITH-BASED ORGANISATIONS AND EXCLUSION IN EUROPEAN CITIES, ss.219-242, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

State-religion relations and welfare regimes in Europe

FAITH-BASED ORGANISATIONS AND EXCLUSION IN EUROPEAN CITIES, ss.37-58, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Transformation of Turkish Islamism and the Rise of the Justice and Development Party

TURKISH STUDIES, cilt.11, ss.59-84, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A background for understanding the Gülen community

Soziale Welt, cilt.58, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Din Alanın Zoraki Aktörleri Aleviler

3. Bourideu Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016

Turkish Paradox State Control of Religion or State s Religion Reflections on the Relationship between State and Religion

Sociology of Islam – Reflection, Revision & Reorientation, Bochum, Almanya, 25 - 27 Haziran 2015

Alevis and the Turkish State

Past Connections, Contemporary Debates: India and Turkey, Yeni Delhi, Hindistan, 12 - 13 Şubat 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Eşitsizlik ve Yoksullukla Mücadele ve İnanç Temelli Örgütler

Türkiye'de Yoksulluk ve Eşitisizlik: Nedenler, Süreçler, Çözümler, Sener Ayata, Editör, Sosyal Denge ve Demokrasi Araştırma Merkezi, Ankara, ss.103-114, 2020

The AKP rule and the directorate of religious affairs

Erdoğan's New Turkey Attempted Coup d'etat and Acceleration of Politcal Crisis, Nikos Christofis, Editör, Routledge, London/New York , Oxford, ss.40-57, 2020

Redefining the Minority: Alevis in Turkey

New Perspectives on India and Turkey Connections and Debates, Jassal S. T., Turan H. , Editör, Routledge, London/New York , London, ss.127-137, 2018

Duygular Sosyolojisinin İmkanları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Dünyaya ve Türkiye’ye Sosyolojik Bakış Paneller Dizisi I-II, Uğuzman, Tülay, Orman, Türkan Fırıncı, Çoşkun, Çiçek, Editör, Başkent Üniversitesi Gelişme Vakfı, Ankara, ss.60-73, 2018

Kökene Dayalı Dayanışma-Yardımlaşma: ”Zor İş...”

Yoksulluk Halleri Türkiye de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, Necmi Erdoğan, Editör, İletişim, İstanbul, ss.249-292, 2016

Hintergründe zum Verstandnis der Gülen Bewegung

Die Gülen Bewegung Hizmet Herkunfk Structuren Ziele Erfahrungen, Friedmann Eissler, Editör, EZW-Texte, ss.22-48, 2015

Turkish Islamic Organizations: A Comparative Study in Germany, The Netherlands and Turkey

Faith Based Organizations and Exclusion in European Cities, Justin Beaumont and Paul Cloke, Editör, The Policy Press, Bristol, ss.219-242, 2012

State-religion relations and welfare regimes in Europe

Faith Based Organizations and Exclusion in European Cities, Justin Beaumont and Paul Cloke, Editör, The Policy Press, Bristol, ss.37-58, 2012

Türkiye-Orta Asya Yatırım İlişkileri ve Bölgede Aktif Türk Girşimciler

Türkiye’nin Avrasya Macerası 1989-2006, Aydın, Mustafa, Editör, Nobel, ss.109-142, 2007

Moderenleşme ve Eğitim: Ankara’daki Ortaöğretim Okullarındaki Öğrenci Profilleri

Mübeccel Kıray için Yazılar, Atacan, Funda, Ercan, Fuat, Kurtuluş, Hatice, Türkay, Mehmet, Editör, Bağlam, ss.57-76, 2000