Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oriented assembly and nanofabrication of zeolite A monolayers

MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, cilt.126, sa.3, ss.228-233, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar