Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Big data maturity models for the public sector: a review of state and organizational level models

TRANSFORMING GOVERNMENT- PEOPLE PROCESS AND POLICY, cilt.14, sa.4, ss.681-699, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Political Discourse Strategies Used in Twitter during Gezi Park Protests: A Comparison of Two Rival Political Parties in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DIGITAL AGE, cilt.5, sa.1, ss.82-96, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Turkey's Public Administration Today: An Overview and Appraisal

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION, cilt.41, sa.10, ss.820-831, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Explaining Public Participation in Municipal Affairs: Evidence from Nilüfer Municipality in Turkey

Midwest Political Science Association Conference, Şikago İllinois, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Nisan 2019

Public sector innovativeness and public values through information and communication technologies

20th Annual International Conference on Digital Government Research (DGO), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 18 - 20 Haziran 2019, ss.353-361 identifier identifier

YEREL KATILIM YÖNTEMİ OLARAK MAHALLE KOMİTELERİ: BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYSEM 12), Kırıkkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

The impact of ICTs-related innovation on public values in public sector

Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research Governance in the Data Age - dgo ’xx18, Amsterdam, Hollanda, 30 Mayıs - 01 Haziran 2018 identifier identifier

The Relationship Between E-Municipality and Municipal Service Quality: A Case Study From Turkey

Midwest Political Science Association Conference (MPSA), Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Nisan 2018

E-Katılım ve Belediye Hizmet Kalitesi Algısı İlişkisi: Nilüfer Belediyesi Örneği

15. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

Understanding the Relationship Between Public Participation and Municipal Service Quality: A Case Study From Turkey

EUROPEAN GROUP FOR PUBLIC ADMINISTRATION ANNUAL MEETING, Milan, İtalya, 30 Ağustos - 01 Eylül 2017

E-Government Use and People with Disabilities: The Case of Public Transit

MIDWEST POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE, 6 - 09 Nisan 2017

Twitter use by politicians during social uprisings an analysis of Gezi park protests in Turkey

16th Annual International Conference on Digital Government Research, 27 - 30 Mayıs 2015 identifier

Political Use of Twitter The Case of Metropolitan Mayor Candidates in 2014 Local Elections in Turkey

8th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, Guimarães, Portekiz, 27 - 30 Ekim 2014 identifier

Modeling the Transparency of Local Government Websites A Comparison of Managerial Perceptions with the Actual Website Content

Midwest Political Science Association Conference, Şikago, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

YEREL YÖNETİMLERDE DOĞRUDAN VATANDAŞ KATILIMI

Kamu Yönetiminde Doğrudan Vatandaş Katılımı, Belgin Uçar Kocaoğlu, Editör, İmaj Yayıncılık, Ankara, ss.117-132, 2019

Public Administration in Turkey

Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, Ali Farazmand, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.1-5, 2018

Türkiye'de Afet Yönetimi Politikaları

Türkiye'de Kentsel Alan ve Çevre Politikası Analizleri, Elvettin Akman,Cenay Babaoğlu, Editör, Ekin Yayınevi, Ankara, ss.143-153, 2018

AN INQUIRY FOR LOCAL OPEN GOVERNMENT DATA POLICY: IS PROACTIVE MODEL OF OPEN GOVERNMENT DATA PORTAL POSSIBLE IN TURKEY?

The Governance of Local Communities Global Perspectives and Challenges, Thomas F. Reilly, Editör, Nova Science Publishers, Happauge, New York, ss.124-146, 2017

Modeling the Relationship between Website Effectiveness and Service Quality: A Study of State Level Human Services Agencies

Advances in Management Information Systems AMIS Monograph Series 17 E Government Information Technology and Transformation, Scholl, Hans J., Editör, Routledge, ss.256-279, 2010