Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BASINÇ TAHRİKİ İLE ŞEKİL DEĞİŞTİREN HÜCRE YAPISI TASARIMI VE ANALİZİ

9. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI (UHUK), İzmir, Turkey, 14 - 16 September 2022, pp.1-10

BİR ESNEK SAVAŞ UÇAĞI KANAT YÜKLERİNİN VEKİL MODELLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

9. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI (UHUK), İzmir, Turkey, 14 - 16 September 2022, pp.1-12

KUVARS SARKAÇLI İVMEÖLÇER VE OKUMA DEVRESİ SİSTEM DİNAMİĞİNİN KARAKTERİZASYONU

10. Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), Ankara, Turkey, 13 - 15 September 2022, pp.845-858

KATLANABİLİR FÜZE KANADININ DİRENGENLİK KISTASINA GÖRE YAPISAL ENİYİLEMESİ

9. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI (UHUK), İzmir, Turkey, 14 - 16 September 2022, pp.1-13

Comparison of Performance of Surface Mounted and Embedded Fibre Bragg Grating Sensors under Fatigue Torsion Load

SICASE 2019, 6th Seoul International Conference on Applied Science and Engineering, SEUL, South Korea, 21 - 23 May 2019

Kiriş Benzeri Yapılarda Artık Kuvvet Vektörü ve Mod Şekil Eğriliği Metotlarıyla Çarpma Tipi Hasar Tespiti

UHUK2018, VII. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Samsun, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.1-10

Extended Abstract: Dynamic Behavior of a Compliant Mechanism Driven by Stacked Piezoelectric Actuators

36th IMAC Conference and Exposition on Structural Dynamics, Florida, United States Of America, 12 - 15 February 2018, pp.77-79 identifier identifier

FIBER BRAGG GRATING SENSOR APPLICATIONS FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING

7th EASN International Conference on Innovation in European Aeronautics Research, 26 - 29 September 2017 identifier identifier

GAIN-SCHEDULING H∞ CONTROL OF A SMART BEAM WITH PARAMETER VARYING

8th Conference on Smart Structures and Materials SMART 2017, 5 - 08 June 2017 identifier

Design optimization, control and experimental characterization of flapper mechanism with amplified piezo actuator

3 rd International Conference on Smart Materials Structures, United States Of America, 20 - 22 March 2017

Structural Health Monitoring system of composite beams with surface bonded and embedded Fibre Bragg Grating sensors

International Symposium on Material Science and Engineering, ISMSE 2017, Kuala-Lumpur, Malaysia, 13 - 15 January 2017, vol.744, pp.332-336 identifier

Güçlendirilmiş Bir Kompozit Kiriş Tasarımı

UHUK2016, VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kocaeli, Turkey, 28 - 30 September 2016

Kompozit Yapılarda Fiber Optik Algılayıcıların Yarattığı Gerilme Yığılmalarının İncelenmesi

UHUK2016, VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kocaeli, Turkey, 28 - 30 September 2016

Active Vibration Control of a Smart Sandwich Plate

The Sixth International Conference onStructural Engineering, Mechanics and Computation, 5 - 07 September 2016 identifier

Active Vibration Suppression of a Smart Beam via a Controller Designed by Using Linear Quadratic Regulator Method

The Sixth International Conference onStructural Engineering, Mechanics and Computation, 5 - 07 September 2016 identifier

Modal Analyses and Experimental Verifications of Joined-Wing Configurations

34th IMAC Conference and Exposition on Structural Dynamics, Florida, United States Of America, 25 - 28 January 2016, pp.87-102 identifier identifier

A Hybrid Morphing Trailing Edge Designed for Camber Change of the Control Surface

SciTech2016, AIAA Science and Technology Forum 2016, California, United States Of America, 4 - 08 January 2016

Hybrid morphing trailing edge designed for camber change of the control surface

24th AIAA/AHS Adaptive Structures Conference, 2016, California, United States Of America, 4 - 08 January 2016 identifier

System Identification of A Composite Sandwich Plate For Active Vibration Control Applications

AIAC2015, 8th Ankara International Aerospace Conference, 10 - 12 September 2015

Akilli Bir Kirişin Titreşimlerinin Doğrusal Karesel Düzenleyici (LQR) ile Aktif Denetimi

IX. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Turkey, 24 - 28 August 2015, pp.1-10

Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi

UMTS2015, Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 17 June 2015

A Hybrid Trailing Edge Control Surface Capable of Camber and Decamber Morphing

SMART2015, 7th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Ponta-Delgada, Portugal, 3 - 06 June 2015

A Hybrid Control Surface Capable of Camber and Decamber Morphing

7th Eccomas Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Ponte Delgada, Portugal, 3 - 06 June 2015

Bir Hibrit Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 22 - 23 May 2015

STRUCTURAL OPTIMIZATION OF JOINED WING KIT CONFIGURATIONS UNDER AERODYNAMIC LOAD

62nd CASI Aeronautics Conference and AGM 3rd GARDN Conference, 18 - 21 May 2015

Multi Objective Optimization of Transducers used in Modal Test of an Unmanned Aerial Vehicle Wing

International Conference on Advances in Vibrations, Vibrations2015, 30 March - 01 April 2015

Parameter Identification of Riveted Joints Using Vibration Methods

33rd IMAC Conference and Exposition on Structural Dynamics, Florida, United States Of America, 2 - 05 February 2015, pp.47-53 identifier identifier

Structural Analysis of an Unconventional Hybrid Control Surface of a Morphing Wing

ICAST2014: 25th International Conference on Adaptive Structures and Technologies, The Hague, Netherlands, 6 - 08 October 2014 identifier

A Hybrid Trailing Edge Control Surface Concept

DeMEASS-VI, 6th Conference for Design, Modelling and Experiments of Advanced Structures and Systems, The Hague, Netherlands, 25 - 28 May 2014

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışları

2. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi UHAT, İzmir, Turkey, 29 - 30 November 2013

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kontrol Yüzeylerinin Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

UHAT2013, II. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 29 - 30 November 2013

Hava Yapıları Üzerinden Farklı Tip Piezoelektrik Malzemeler Kullanılarak Enerji Hasatı Çalışmaları

UHAT2013, II. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 29 - 30 November 2013, pp.1-10

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altında Davranışları

UHAT2013, II. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 29 - 30 November 2013

Optimal Control of a Smart Beam by Using a Luenberger Observer

ICEAF III, 3rd International Conference of Engineering Against Failure, İSTANKÖY, Greece, 26 - 28 June 2013 identifier

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Kontrol Yüzeylerinin Uçuştaki Etkileri

UHAT2012, I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 December 2012

Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları

IV. Ulusal Havacılık Ve Uzay Konferansı, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, pp.1-10

VERIFICATION OF A FINITE ELEMENT MODEL OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE WING TORQUE BOX VIA EXPERIMENTAL MODAL TESTING

11th ASME Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, (ESDA 2012), Nantes, France, 2 - 04 July 2012, pp.13-19 identifier

Bir Jet Eğitim Uçağı Kokpitinin Yapısal Analizleri

SAVTEK 2012, 6. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.1-10

Piezoelektrik Malzemeler Yardımıyla Enerji Hasatı

SAVTEK 2012, 6. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.1-10

Kiriş Benzeri Yapılarda Birleşik Genetik Algoritma ve Lineer Olmayan Optimizasyon İle Hasar Tespiti

SAVTEK 2012, 6. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.1-10

Design of an LPV Based Fractional Controller for the Vibration Suppression of a Smart Beam

CANSMART2011, International Workshop on Smart Materials & Structures and NDT in Aerospace, Montreal, Canada, 2 - 04 November 2011

An Experimental Performance Evaluation for the Suppression of Vibrations of the Second Mode of a Smart Beam

AIAC2011, 6. Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Turkey, 14 - 16 September 2011

Performance Analysis of a Fractional Controller Developed for the Vibration Suppression of a Smart Beam

SMART11, 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Saarbrücken, Germany, 6 - 08 July 2011

Active Vibration Suppression of a Smart Beam by Using a Fractional Order Control

2nd ICEAF, 2nd International Conference of Engineering Against Fracture, MİKANOS, Greece, 22 - 24 June 2011

Active Vibration Suppression of a Smart Beam by Using an LQG Control Algorithm

2nd ICEAF, 2nd International Conference of Engineering Against Fracture, MİKANOS, Greece, 22 - 24 June 2011

ODTÜ de Yapılan İnsansız Hava Aracı Çalışmaları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 6 - 07 May 2011

Active Vibration Suppression of a Smart Beam via PI D Control

IWPMA2010, 7th International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2010

Vibration-based Damage Identification in Sandwich Beams using Artificial Neural Networks

10th International Conference on Computational Structures Technology, Valencia, Spain, 14 - 17 September 2010, vol.93 identifier

Morphing Air Vehicle Concepts

UVW2010, International Unmanned Vehicle Workshop, İstanbul, Turkey, 10 - 12 June 2010

Structural Modeling and Flutter Analysis of Adaptive Camber Wings

AIAC2009, 5. Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Turkey, 17 - 19 August 2009

Active Vibration Suppression of a Smart Beam Via Self sensing Piezoelectric Actuator

AIAC2009, 5. Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Turkey, 17 - 19 August 2009

Göreve Uyumlu Kanatlara Sahip bir İnsansız Hava Aracının Tasarımı

UMTS2009, 14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, GÜZELYURT-KIBRIS, Turkey, 2 - 04 July 2009

Evaluation of a Camber Morphing Concept Based on Controlled Flexibility

IFASD2009, International Forum on Aeroelasticity and Structural Dynamics 2009, SEATTLE, United States Of America, 21 - 25 June 2009

ODTÜ de Sürdürülen İnsansız Hava Aracı Çalışmaları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 22 - 23 May 2009

Değişken Kambura Sahip NACA4412 Kanat Kesitinin 2 Boyutlu Aerodinamik Analizi

2. UHUK, II. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2008

Active Flutter Control of a Smart Fin

ICAST 2008, 19th International Conference on Adaptive Structures and Technologies, ASCONA, Switzerland, 6 - 09 October 2008 identifier

Göreve Uyumlu Kanat Tasarım ve Geliştirme Çalışmaları

SAVTEK 2008, 4. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 27 June 2008

Application of spatial h∞ control technique for active vibration control of a smart beam

4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2007, Angers, France, 9 - 12 May 2007, pp.322-328 identifier

State Space Representation of Smart Structures Under Unsteady Aerodynamic Loading

AIAC2007, 4. Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2007

Assessing the feasibility of monitoring the condition of historic tapestries using engineering techniques

7th International Conference on Damage Assessment of Structures (DAMAS 2007), Turin, Italy, 25 - 27 June 2007, vol.347, pp.187-188 identifier identifier

Application of Spatial Hinf Control Technique for Active Vibration Control of a Smart Beam

ICINCO 2007, 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Angers, France, 9 - 12 May 2007

Application of spatial H-infinity control technique for active vibration control of a smart beam

4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Angers, France, 9 - 12 May 2007, pp.322-323 identifier

Kompozit ve Sandviç Kirişlerdeki Hasar Şiddetinin Titreşim Bazlı Analizler ve Yapay Sinir Ağları ile Tespiti

1. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Ankara, Turkey, 21 - 23 September 2006, pp.1-10

Smart Structures and Their Applications on Active Vibration Control Studies in the Department of Aerospace Engineering METU

IWPMA 2006, 3rd International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 June 2006

Spatial Control of a Smart Beam

IWPMA 2006, 3rd International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators, Eskişehir, Turkey, 18 - 21 June 2006

Kiriş Benzeri Yapılarda Titreşim Temelli Analizler ve Yapay Sinir Ağları ile Hasar Tespiti

ASYU 2006, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 May - 02 June 2006, pp.1-10

Low Level Damage Characterisation in FRP Sandwich Beams using the Lipschitz Exponent

Second European Workshop on Structural Health Monitoring, Munich, Germany, 7 - 09 July 2004, pp.661-668

Damage Characterisation in FRP Sandwich Beams using a Wavelet based Multifractal Approach

Second European Workshop on Structural Health Monitoring, Munich, Germany, 7 - 09 July 2004, pp.563-660

Damage detection in a sandwich composite beam using wavelet transforms

Smart Structures and Materials 2003 Conference, California, United States Of America, 2 - 06 March 2003, vol.5049, pp.706-717 Sustainable Development identifier identifier

Damage Detection in FRP Laminated Beams Using Neural Networks

First European Workshop on Structural Health Monitoring, Paris, France, 10 - 12 July 2002, pp.726-733

Books & Book Chapters

Active Vibration Control of a Smart Beam by Using a Spatial Approach

in: New Developments in Robotics Automation and Control, Aleksandar Lazinica, Editor, I-Tech Education and Publishing, pp.377-410, 2008

Active Vibration Control of a Smart Beam by Using A Spatial Approach

in: New Developments in Robotics, Automation and Control, Editor, Editor, ITECH Online, I-Tech Education and Publishing,, Dubrovnik, pp.377-410, 2008

Mechanical Testing and its Role in the Condition Assessment of Tapestries

in: Tapestry Conservation Principles and Practice, Lennard, F. and Hayward, M., Editor, Elsevier Scientific Publications, pp.227-234, 2006

Metrics

Publication

132

Citation (WoS)

297

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

394

H-Index (Scopus)

9

Project

10

Thesis Advisory

24

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals