Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of trophic status of the northeastern Mediterranean coastal waters: eutrophication classification tools revisited

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.26, ss.14742-14754, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Riverine nutrient inputs to the Mersin Bay, northeastern Mediterranean

International Marine Freshwater Sciences Symposium (MARFRESH2018), Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018

Besin Tuzu Değerlerine Bağlı Doğu Akdeniz Suları Trofik Durum Değerlendirme Yöntemi

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.288

Geochemical properties of the Iskenderun and Mersin Bay urface sediments

International Iskenderun Bay Symposium, Hatay, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.52

Spatial variations in geochemical properties of surface sediments along the Northeastern Mediterranean coastal regions

Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Selanik, Yunanistan, 25 - 30 Haziran 2017, ss.587-594

Eutrophication assessment, classification and management in the Northeastern Mediterranean Sea

Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Selanik, Yunanistan, 25 - 30 Haziran 2017, ss.684-693

Spatial variations in geochemical properties of surface sediments along the Northeastern Mediterranean coastal region

Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Selanik, Yunanistan, 25 - 30 Haziran 2017, ss.587-594

Kuzeydoğu Akdeniz yüzey sedimanlarında jeokimyasal özelliklerin değişimi

I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2016, ss.278

Kuzeydoğu Akdeniz’de trofik durum değerlendirmesi

I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2016, ss.33-34

Mersin ve İskenderun Körfezi TRIX değerleri ve biyokimyasal parametrelerle değişimi

I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2016, ss.41-42

Kuzeydoğu Akdeniz yüzey sedimanlarinda metal ve hidrokarbon konsantrasyonlarinin değişimi

I. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2016, ss.82-83

MERSİN VE İSKENDERUN KÖRFEZLERİNİN TROFİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.323-324

MERSİN KÖRFEZİ YÜZEY SEDİMANLARINDA JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN BÖLGESEL DEĞİŞİMİ

TürkiyeDeniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.381-382

Mersin Körfezi kıyı sularında nehir etkisi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.126

Mersin Körfezi’nde Dip Tarama-Dökü Faaliyetinin Sucul Ortama Kısa Süreli Etkilerinin Belirlenmesi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.267

Mersin Körfezi Yüzey Sedimanlarında Jeokimyasal Özelliklerin Bölgesel Değişimi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.381

Mersin ve İskenderun körfezlerinin trofik durum değerlendirmesi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.323

MERSİN KÖRFEZİ DENİZ TABANININ HABİTAT MODELLEMESİ

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu ve IODP-ECORD Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2014-2016 Akdeniz Özet Raporu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017

Chemical Oceanography of Northeastern Mediterranean

The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Turan C,Salihoglu B.,Ozbek O,Öztürk B., Editör, Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, ss.15-29, 2016

Land Base Pollution of the Turkish Mediterranean Sea

The Turkish Part of the Mediterranean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Turan C, Salihoglu B., Ozbek O, Öztürk B., Editör, TUDAV, 2016