Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the trajectory of urbanisation in Turkey - An attempt at periodisation

INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLANNING REVIEW, cilt.25, sa.2, ss.153-168, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eymir Gölü ve İmrahor Vadisi: Kamusal Alan mı, Meta mı?

Mimarlık Dergisi, ss.10-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neden Toplum İçin Şehircilik

Batı Akdeniz Mimarlık 2008/39 40-41., cilt.2009, sa.39, ss.40-41, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Planlama Paradigmanlarının Dönüşümü üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Planlama Dergisi, sa.21, ss.8-30, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekanı

Praksis, sa.2, ss.9-31, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim Toplumu, Tüketim Kültürü ve Tüketim Merkezleri

Ege Miimarlık, sa.40, ss.8-9, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetim Kuramları Yönetimden Yönetişime

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.8, sa.3, ss.3-19, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkınma Kuramlarında Kentler

İktisat Dergisi, ss.70-78, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

kentsel dönüşüm

kent sosyolojisi, fatime güneş, Editör, TC. Anadolu ünivesitesi yayını, Eskişehir, ss.293-310, 2017

Türkiye'de Kentleşme Deneyiminin Dönemlenmesi

1920 den Günümüze Türkiye de Toplumsal Yapı ve Değişim, Alpkaya Faruk, Duru Bülent, Editör, Phoneix, Ankara, ss.353-402, 2012

Zonguldak coalfield and the past and future of Turkish coal-mining communities

Changing Work and Community Identities in European Regions Perspectives on Past and Present, Kirk John, Contrepois Sylvie, Jefferys Steve, Editör, Palgrave Mcmillan, ss.154-183, 2011

Ulus Devletten Sermayenin Hegemonyasına Ankara Kentinin Gelişimi

TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu Kitabı, TMMOB, Editör, TMMOB Yayını, ss.17-22, 2008

İkibinli Yıllara Girerken Türk Kentleşme Yazını Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Dünyada ve Türkiye de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Sosyoloji Derneği, Editör, Sosyoloji Derneği, ss.467-477, 1994

Diğer Yayınlar