Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Writing History at the Ottoman Court, Editing the Past, Fashioning the Future

MUSLIM WORLD, cilt.105, sa.3, ss.426-429, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ottoman. Izmir: The Rise of a Cosmopolitan Port, 1840-1880

URBAN HISTORY, cilt.42, sa.2, ss.360-362, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nicknames and sobriquets in Ottoman vernacular expression

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, sa.44, ss.161-180, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

State and classes in the Ottoman Empire: Local notables in historical perspective

JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES, cilt.15, ss.121-147, 2005 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Honorific Titles in Ottoman Parlance A Reevaluation

International Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.17-27, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeniçağ’da Osmanlı-Habsburg Sınır İlişkileri Bağlamında Osmanlı İmparatorluğu’ndaMikro Diplomasi

CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2019, ss.137 Creative Commons License

Sosyal Tarihin Son Otuz Yıldaki Gelişimi ve Yeniçağ Osmanlı Tarihine Yansımaları

Tarih Vakfı Vangelis Kechriotis Konuşmaları, Türkiye, 09 Haziran 2016

Yeniçağ Seyyahlarının Gözünden Kocaeli ve Yöresi

Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi, Kocaeli, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2015, cilt.1, ss.505-509 Creative Commons License

Islamic Commercial Partnerships in Early Modern Ottoman Economy The Case of Mudaraba Partnerships

The International Conference on Changing World and Social Research, Vienna, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.411-417 Creative Commons License

Ottoman Immigrants in Cuba

World Congress for Middle Eastern Studies, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Ağustos 2014

17 yüzyıl Trabzonunda ekonomik ilişkiler bağlamında Müslüman gayrimüslim ilişkileri

20th CIEPO Symposium, New Trends in Ottoman Studies, Heraklion, Yunanistan, 27 Haziran - 01 Temmuz 2012, ss.111-116 Creative Commons License

Forests and Meadows in Early Modern Ottoman Empire A focused Analysis for North Eastern Coastal Areas of Asia Minor

ESEH 6 (European Society for Environmental History), Turku, Finlandiya, 28 Haziran - 02 Temmuz 2011

Social Dynamics in Seventeenth Century Ottoman Trabzon

4th Mediterranean Social and Political Research Meeting, Florence, İtalya, 19 - 23 Mart 2003

Micro Level Historical Research and the Ottoman City Trabzon in the 17th Century

World Congress for Middle Eastern Studies, Mainz, Almanya, 8 - 13 Eylül 2002

Estate or Class New Insights on Ottoman Social Stratification

16th Annual Middle East History and Theory Conference, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 12 Mayıs 2001

Mikrotarihçilik ve Kaynak Kullanımı Pronlemi Kadı Sicilleri Örneği

Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar, Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Aralık 1999, ss.271-281 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Onyedinci Yüzyıl Osmanlı-Habsburg Sınır İlişkileri, Kleinkrieg ve Mikro-Diplomasi

Reflections on International Relations Politics History Law, Nesrin Kenar Philipp O. Amour, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.141-150, 2019 Creative Commons License