Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Temmuz 2017 OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DERGİSİ OTAM

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Mart 2017 Socio-environmental dynamics along the historic Silk Road

    Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

  • Mayıs 2015 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

    Hakemli Bilimsel Dergi