Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Politics and the Peasantry in Post-War Turkey: Social History, Culture and Modernization

NEW PERSPECTIVES ON TURKEY, sa.57, ss.150-154, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Production of Space during the Period of Autonomy: Notes on Belgrade Urban Space, 1817-67

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, cilt.18, sa.6, ss.588-607, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Peasant Protest in the Late Ottoman Empire: Moral Economy, Revolt, and the Tanzimat Reforms

INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL HISTORY, cilt.57, sa.2, ss.191-227, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Agrarian Relations, Property and Law: An Analysis of the Land Code of 1858 in the Ottoman Empire

MIDDLE EASTERN STUDIES, cilt.45, sa.6, ss.935-951, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cultivators, creditors and the state: Rural indebtedness in the nineteenth century Ottoman empire

JOURNAL OF PEASANT STUDIES, cilt.35, sa.2, ss.292-313, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

XIX Yüzyılda İki Batı Anadolu Kazasında Kırsal Borçluluk

Kebikeç, ss.141-156, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hukuk, Tarih ve Tarihyazımı: 1858 Osmanlı Arazi Kanunnamesi’ne Yönelik Yaklaşımlar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.723-744, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1416 İsyanı’ndan XIX. Yüzyıla Osmanlı Köylülerinin ’xxAhlak Ekonomisi’xx

Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2016

Ottomanism Islamism Turkism State and Nation Buildingin Late Ottoman Empire and Republican Turkey

Nationalism and Islam in Turkey:Past, Present and Prospects, 09 Aralık 2016

Eliminating autonomy creating autonomy diverging trajectories of provincial autonomous institutions in the late Ottoman Empire

World Interdisciplinary Network for Institutional Research) Conference, Brezilya, 10 - 13 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Belgradî Raşid and his Vak’a-i Hayret-nüma: A local Muslim perspective on dual administration in Belgrade during Serbian autonomy

Belgrade 1521–1867, Rudic, Srdan Aslantas, Selim Amedoski, Dragana, Editör, The Institute of History, Belgrade and Turkish Cultural Centre Belgrade, Belgrade, ss.315-325, 2018

Iki Kültür’, Bilim, Marksizm: Sosyal Bilimler Doğa Bilimleri Ayrımı Bağlamında Notlar

Marksizm ve İki Kültür, Gedik, Ali Cenk, Editör, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul, ss.21-37, 2015

Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu, 1703-1908: Kapitalistleşme ve Merkezileşme Kavşağında

Osmanlı dan Günümüze Türkiye de Siyasal Hayat, Atılgan Gmkhan, Saraçoğlu Cenk, Uslu Ateş, Editör, YordamKitap, İstanbul, ss.39-87, 2015

Başlangıç Nağmesi: 18.yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı dan Günümüze Türkiye de Siyasal Hayat, Atılgan Gökhan, Saraçoğlu Cenk, Uslu Ateş, Editör, YordamKitap, İstanbul, ss.11-38, 2015

1908-1923: Burjuva Devriminin ve Savaşın Belirsiz Sınırlarında

Osmanlı dan Günümüze Türkiye de Siyasal Hayat, Atılgan Gökhan, Saraçoğlu Cenk, Uslu Ateş, Editör, YordamKitap, ss.89-193, 2015

Zonguldak coalfield and the past and future of Turkish coal-mining communities

Changing Work and Community Identities in European Regions Perspectives on Past and Present, Kirk John, Contrepois Sylvie, Jefferys Steve, Editör, Palgrave Mcmillan, ss.154-183, 2011