Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 Turkologentag 2018 Third European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies

  Çalışma Grubu

  Munich, Almanya

 • 2018 10th Halcyon Days in Crete

  Çalışma Grubu

  Rethimnon, Yunanistan

 • 2017 4th Annual Conference of the Consortium for European Symposia on Turkey

  Çalışma Grubu

  Stockholm, İsveç

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 44

h-indeksi (WOS): 5

Davetli Konuşmalar

 • Kasım 2019 Kozmopolitizm, Göçmenler, Mülteciler: Güncel Bir Meseleye Kuramsal Bir Bakış

  Seminer

  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2019 Kozmopolitizm ve Osmanlı Kentleri: Belgrad ve Ankara Üzerinden Kuramsal ve Tarihsel Bir Tartışmaya Giriş

  Seminer

  Tarih Vakfı, Türkiye