Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Production of Space during the Period of Autonomy: Notes on Belgrade Urban Space, 1817-67

JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES, vol.18, no.6, pp.588-607, 2016 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hukuk, Tarih ve Tarihyazımı: 1858 Osmanlı Arazi Kanunnamesi’ne Yönelik Yaklaşımlar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.3, pp.723-744, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Space and resilience - a scalar analysis of household resilience in Europe

in: Poverty, Crisis and Resilience, Marie Boost,Jennifer Dagg,Jane Gray,Markus Promberger, Editor, Edward Elgar , Chelmsford, pp.161-179, 2020 Sustainable Development

Belgradî Raşid and his Vak’a-i Hayret-nüma: A local Muslim perspective on dual administration in Belgrade during Serbian autonomy

in: Belgrade 1521–1867, Rudic, Srdan Aslantas, Selim Amedoski, Dragana, Editor, The Institute of History, Belgrade and Turkish Cultural Centre Belgrade, Belgrade, pp.315-325, 2018

Başlangıç Nağmesi: 18.yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu

in: Osmanlı dan Günümüze Türkiye de Siyasal Hayat, Atılgan Gökhan, Saraçoğlu Cenk, Uslu Ateş, Editor, YordamKitap, İstanbul, pp.11-38, 2015

Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu, 1703-1908: Kapitalistleşme ve Merkezileşme Kavşağında

in: Osmanlı dan Günümüze Türkiye de Siyasal Hayat, Atılgan Gmkhan, Saraçoğlu Cenk, Uslu Ateş, Editor, YordamKitap, İstanbul, pp.39-87, 2015

Iki Kültür’, Bilim, Marksizm: Sosyal Bilimler Doğa Bilimleri Ayrımı Bağlamında Notlar

in: Marksizm ve İki Kültür, Gedik, Ali Cenk, Editor, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul, pp.21-37, 2015

1908-1923: Burjuva Devriminin ve Savaşın Belirsiz Sınırlarında

in: Osmanlı dan Günümüze Türkiye de Siyasal Hayat, Atılgan Gökhan, Saraçoğlu Cenk, Uslu Ateş, Editor, YordamKitap, pp.89-193, 2015

Zonguldak coalfield and the past and future of Turkish coal-mining communities

in: Changing Work and Community Identities in European Regions Perspectives on Past and Present, Kirk John, Contrepois Sylvie, Jefferys Steve, Editor, Palgrave Mcmillan, pp.154-183, 2011