Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallasması:Muglak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak

7. Kentsel ve Bölgesel Arastırmalar Agı SempozyumuTÜRKIYE KENTLERI VE BÖLGELERI 2020KAVRAM, KURAM, PLANLAMA YAKLASIMLARI, MEVCUT POLITIKALARVE KURUMSAL YAPIYI GÖZDEN GEÇIRME ZAMANI, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2020

METAMORPHOSIS OF URBAN FORM IN A HISTORICAL NUTSHELL: A CRITICAL PERSPECTIVE

5th ISUFitaly International Conference- Urban Substrata and City Regeneration: Morphological Legacies and Design Tools., ROMA, 19 - 22 Şubat 2020

Coffee Houses as The New Shared Working Spaces in Cities

IV. Uluslararası Kent Araştırmaları KongresiIV. International Congress on Urban Studies, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019