Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL IN COPING WITH AND BENEFITING FROM NEW ECONOMIC CONDITIONS

TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE, cilt.103, sa.2, ss.222-239, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

There Goes the 'Hood: Views of Gentrification from the Ground Up

JOURNAL OF HOUSING AND THE BUILT ENVIRONMENT, cilt.23, sa.1, ss.75-76, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Globalization and urban governance in Istanbul

Journal Of Housing And The Built Environment, cilt.22, ss.127-138, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Residential transformation of squatter settlements Urban redevelopment projects in Ankara

Journal Of Housing And The Built Environment, cilt.20, ss.183-199, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The impact of urban renewal and gentrification on urban fabric: Three cases in Turkey

TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE, cilt.94, sa.3, ss.363-375, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Review of ”In defense of housing: the politics of crisis”, Edited by David Madden and Peter Marcuse

International Journal of Housing Policy, cilt.17, ss.465-467, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Yeni Yasal Düzenlemeler ve Kentsel Dönüşüme etkileri

Planlama, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Urban Transformation in Turkey Typological Change in residential Fabric

Workshop as part of International Symposium On Urban Design, 5 - 07 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Residential Transformation Leading to Gentrification: Cases from Istanbul

Gentrification around the World, Volume I, Krase J.,DeSena J., Editör, Palgrave Macmillan, London , Zug, ss.223-243, 2020

Transformation in Residential Areas: Regeneration or Redevelopment?

Urban and Regional Planning in Turkey, Ö. Burcu Özdemir Sarı,Suna S. Özdemir,Nil Uzun, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.151-166, 2019

Urbanisation and Urban Planning in Turkey

Urban and Regional Planning in Turkey, Uzun Nil,Özdemir Sarı Ö. Burcu,Özdemir Suna S., Editör, Springer, London/Berlin , Basel, ss.1-9, 2019

Eymir ve Çevresi ile İlgili Çalışmalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Eymir:Araştırmalar, Proje ve Planlama Çalışmaları, Baş Bütüner Funda,Keskinok H. Çağatay, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi , Ankara, ss.25-37, 2018

Kentsel Yenileme ve Dönüşüm

Kent Planlama, Özdemir S S,Özdemir Sarı B,Uzun N, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.583-600, 2017

Urban Space and Gentrification in Istanbul in the Twentieth Century

The Economies of Urban Diversity, Reuschke,D.,Salzbrunn,M.,Schönhärl,K., Editör, Palgrave Macmillan, London , New York, ss.235-254, 2013

Urban Governance in Istanbul

Urban Governance in Southern Europe, J. Seixas ve A. Albet , Editör, Ashgate, ss.209-221, 2012

Gentrification in Istanbul: a diagnostic study

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Utrecht, 2001

Bilirkişi Raporları