Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Embracing Products: Prolonging Lifetime through Product Care Activities by Repair Enthusiasts.

4th PLATE (Product Lifetimes and the Environment) Virtual Conference , Limerick, Ireland, 26 - 28 May 2021, pp.1-7

Birlikte Tasarım Sürecine Yerel Bir Yaklaşım: Nakış Becerilerini Etkin Kılan ve Kişiselleştirme Sürecine Olanak Veren Aydınlatma Tasarımı

UTAK 2018: Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.29-44

Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi

UTAK 2018Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı:Tasarım ve Umut, Ankara, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.529-548

Ankara Kalesi Bölgesi’ndeki Zanaatların Sürdürülebilir Tasarım ve Yerelleşme Odaklı Değerlendirmesi

Tasarım ve Umut [Design and Hope], UTAK 2018 Conference, Ankara, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.45-60

Exploration of the ways of empowering people in the design process through product personalization for prolonged product lifetimes

2nd Conference on Product Lifetimes and the Environment (PLATE), Delft, Netherlands, 8 - 10 November 2017, pp.334-339 Sustainable Development identifier

Transforming and prolonging design lifespans: design education cases for sustainability

2nd Conference on Product Lifetimes and the Environment (PLATE), Delft, Netherlands, 8 - 10 November 2017, pp.114-119 Sustainable Development identifier

Exploring Potential Directions for Revitalizing and Sustaining Craft Design and Production in the Ankara Castle Area.

Sustainable Innovation 16, Circular Economy, Innovation Design, Towards Sustainable Product Design: 21st International Conference, 8 - 09 November 2016, pp.282-291

Towards Sustainable Use and Post-Use: Design Considerations for Small Household Appliances.

Sustainable Innovation 15, State of the Art, Sustainable Innovation and Design, Towards Sustainable Product Design: 20th International Conference, Sutton-Coldfield, United Kingdom, 9 - 10 November 2015, pp.172-185

Gaining People’s Insights and Experiences: Developing Sustainable Design Considerations for Small Household Appliances.

Unmaking Waste 2015 – Transforming Production and Consumption in Time and Place International Conference, Adelaide, Australia, 22 - 24 May 2015 Sustainable Development

Design for Resource Effectiveness: Developing Sustainability Considerations for Small Household Appliances., 3-4 November, KADK, Copenhagen, Denmark, 162-171.

Sustainable Innovation 14, Cities Regions as Catalysts for Smart Sustainable Innovation, Towards Sustainable Product Design: 19th International Conference, 3 - 04 November 2014

Biomimicry Sketch Analysis A Generative Tool for Sustainability in Product Design Education

Sustainable Innovation 2012, Resource Efficiency, Innovation and Lifestyles, Towards Sustainable Product Design: 17th International Conference, Bonn, Germany, 29 - 30 October 2012, pp.6-15 Sustainable Development

Integration of Generative Research and Sustainability into the Product Design and Development Process

Design Research Society (DRS) Biennial International Conference, 1 - 05 July 2012 Sustainable Development

Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak 'Deneyim Yansıtma Modellemesi' ve Sürdürülebilirlik için Tasarım

Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2011, pp.393-403 Sustainable Development

Reflecting on the Electronic Waste The Case of Panel Radio Design and its Implications for Design Education and Sustainability

Sustainable Innovation 2010, Creating Breakthroughs: Green growth, Eco-innovation, Entrepreneurship and Jobs, Towards Sustainable Product Design: 15th International Conference, Rotterdam, Netherlands, 8 - 09 November 2010, pp.53-60

Post use Design Thinking for Sustainability A Research on an Educational Project in Industrial Design

Sustainable Innovation 2010, Creating Breakthroughs: Green growth, Eco-innovation, Entrepreneurship and Jobs, Towards Sustainable Product Design: 15th International Conference, Rotterdam, Netherlands, 8 - 09 November 2010, pp.40-46 Sustainable Development

My Dear Monster Friends: Matrix as an Emotionally Rich Generative Design Tool

7th International Conference on Design and Emotion, Chicago, United States Of America, 4 - 07 October 2010 identifier

Post use Design Thinking Presenting Insights into a Design Research for Sustainability

Sustainability in Design: Now! Challenges and Opportunities for Design Research, Education and Practice in the XXI Century, The Learning Network on Sustainability (LeNS) Conference, Bangalore, India, 29 September - 01 October 2010, vol.1, pp.368-381

Research Through Design The Development of Sustainable Material Cultures

Design Connexity, 8th European Academy of Design Conference, Aberdeen, United Kingdom, 1 - 03 April 2009, pp.482-486

Sustainable Insights Re connecting Electronic Products through Integrated Scales of Design Production and Post use for Sustainability

Sustainable Innovation 07, Global Building and Construction: Systems, Technologies, Products and Services, Towards Sustainable Product Design: 12th International Conference, Surrey, United Kingdom, 29 - 30 October 2007, pp.61-74 Sustainable Development

Re integrating the Local Examining Batch Production and its Implications for Sustainable Product Design

Sustainability – Creating the Culture, 3rd Annual International Conference, Perth, Australia, 15 - 16 November 2006 Sustainable Development

Demonstrating the Potential of Integrated Scales of Design and Production for Sustainability ISDPS Concept

Sustainable Innovation 05, Global ‘State of the Art’ in Sustainable Product/Service Development and Design, Towards Sustainable Product Design: 10th International Conference, Surrey, United Kingdom, 24 - 25 October 2005, pp.83-91 Sustainable Development

Encapsulating Ideas Integrating Scales of Design and Production for Sustainable Products

Eastman National IDSA Education Conference, Pasadena, United States Of America, 24 - 26 October 2004, pp.63-70 Sustainable Development

Restoring Local Scale Rethinking Company Structures for Sustainable Product Design

Sustainable Innovation 03, Creating Sustainable Products, Services and Product-Service-System, Towards Sustainable Product Design: 8th International Conference, Stockholm, Sweden, 27 - 28 October 2003 Sustainable Development

Sustainable Design Research Fact Means and Ends

ICSID 2nd Educational Conference: Critical Motivations and New Dimensions, Hanover, Canada, 5 - 07 September 2003, pp.117-123

Design in Context Product Design through Local Initiatives

IDSA National Design Education Conference, San-Jose, Costa Rica, 17 - 20 July 2002, pp.54-62

Books & Book Chapters

Generative Design Research for Sustainability: Exemplary Cases for the Adaptation of the EC Guide Tool and the ERM Method

in: Design and the Creation of Social Value: Re:Research, Volume 3, Gjoko Muratovski,Craig Vogel, Editor, Intellect Ltd, Bristol, pp.109-130, 2019

Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları

in: Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Çağla Doğan, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp.61-104, 2019

Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri

in: Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Çağla Doğan, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp.105-142, 2019

Görüşmeler ve Katılımcı Tasarım Yöntemleri

in: Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Çağla Doğan, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi , Ankara, pp.13-60, 2019

Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları

in: Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı, Çağla Doğan, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp.5-12, 2019

Integrated Scales of Design and Production for Sustainability with a Focus on Graduate Design Work in Lighting

in: Design Roots: Culturally Significant Designs, Products and Practices , Stuart Walker,Martyn Evans,Tom Cassidy,Amy Twigger Holroyd,Jeyon Jung, Editor, Bloomsbury Press, London, pp.319-330, 2018

Metrics

Publication

58

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

25

H-Index (Scopus)

3

Project

4

Thesis Advisory

18

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals