Bakım, Onarım ve Yükseltmeyi Destekleyen ve Kullanıcı Katılımını Güçlendiren Sürdürülebilirlik İçin Tasarım Yaklaşımları


Doğan Ç. , Bakırlıoğlu Y.

Tasarım + Kuram, cilt.16, ss.96-108, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)