Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tarihi Kentin Renkleri’

Dosya , pp.29-35, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Utilising GIS for Documentation, Conservation, and Sustainable Management of Middle East Technical University Campus in Ankara as a Modern Period Living Heritage Place

CIPA2023 Symposium "Documenting, Understanding, Preserving Cultural Heritage: Humanities and Digital technologies for Shaping the Future", Italy, 25 - 30 June 2023 identifier identifier

Mapping the Places of Memory: Places and Things Connecting Generations in Ankara

"The Place of Memory and the Memory of Place" International Conference, England, 17 - 19 June 2022, pp.58-59

Surviving the Seas and Memories: Lighthouses of Turkey

18. International Cultural Studies Symposium, İzmir, Turkey, 25 - 27 May 2022, pp.61-62 Sustainable Development

A Framework to Assess Post Intervention Sustainability of Urban Heritage Places

LDE HERITAGE CONFERENCE on Heritage and the Sustainable Development Goals, Netherlands, 26 - 28 November 2019

Üniversiteler ve Meslek Odalarının Korumadaki Rolü: ODTÜ

Dünden Bugüne Koruma Toplantısı 1, Ankara, Turkey, 21 - 22 October 2011, pp.183-187 Creative Commons License

Assessing Vulnerabilities of Archaeological Site Museums

ICOMOS GA2020 - 6ISCs Joint Meeting: A. Cultural Heritage Disaster Risk Management and Resilience for Climate Change, Taipei, Taiwan, 17 October 2020, pp.301 Creative Commons License

Co-exist or not: Archaeological Sites and Historic Rural Settlements

ACHS 2020: Futures, 5th Association of Critical Heritage Studies Biennial Conference, London, United Kingdom, 26 - 30 August 2020, pp.345 Creative Commons License

A Framework to Assess Post-Intervention Sustainability of Urban Heritage Places

LDE Heritage Conference on Heritage and the Sustainable Development Goals, Rotterdam, Netherlands, 26 - 28 November 2019, pp.63-77 Creative Commons License

From Complexity to Sustainability": Proposing a Holistic Management Approach for Sustainable Development of Complex Multi-Layered Cultural Landscapes: The Case of Gölyazı (Apolyont) -Bursa / Turkey”

Heritage and the Sustainable Development Goals, International LDE-Heritage conference, 26-28 November 2019, TU Delft, The Netherlands, Rotterdam, Netherlands, 26 - 28 November 2019, pp.118-120 Sustainable Development

A Tool for Identifying Post-intervention Value Shifts in Heritage Places: Heritage Value Circle

SHIFTING VALUES: PROCESSES, STRATEGIES AND CONFLICTS IN THE BUILT ENVIRONMENT, Germany, 25 - 27 September 2019

Framework Presentation: “Rural Heritage: From Conception to Conservation”

ICOMOS Day Event – International Symposium: Rural Heritage: From Conception to Conservation, Ankara, Turkey, 31 May 2019

Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.517-537

Understanding and Assessing the Multi-Layerdness: Unesco World Heritage Site of ‘Pergamon (Bergama) and Its Multi-Layered Cultural Landscape

AACP: Architecture, Archaeology and Contemporary City Planning. ‘Multi-layered Settlements’, Mersin, Turkey, 21 - 24 November 2018, pp.33

The inevitability of post regeneration rent increases in heritage places: The assessment of two urban renewal projects from Turkey

The inevitability of post regeneration rent increases in heritage places: The assessment of two urban renewal projects from Turkey, 26 - 29 June 2018

Characteristics of earthen architecture in ağlasun

International Conference on Vernacular Earthen Architecture, Conservation and Sustainability, SOStierra 2017, Valencia, Spain, 14 - 16 September 2017, pp.611-618 Sustainable Development identifier

Karmaşık Diyaloglar Ortamı Olarak Kültürel Peyzajlar ve Korunmaları : Gölyazı (Apolyont)/ Bursa Örneği

Prof Dr. Gönül Tankut Anısına Sempozyum-2017: KORUMA Geçmiş | Bugün | Gelecek Arasındaki Diyalog, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.233-243

The Impact of Politics and Ideology in Transformation of Heritage Values: Hacı Bayram District in Ankara, Turkey

ImaTTe 2017- Intangibility Matters: International Conference on the Values of Tangible Heritage, Lisboa, Portugal, 29 - 30 May 2017, pp.241-252

Şehircilik ve Kültürel Mirası Koruma Eğitimi

8. Türkiye Şehircilik Kongresi: ‘Şehircilik ve Eğitimi’, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2016

Challenges and Potentials of a Historic Urban Fabric in Terms of Cultural Tourism A Case Study of the Historic Settlement of Sivrihisar Turkey

Association of Critical Heritage Studies Third Biennial Conference: ‘What does Heritage Change?’, Montreal, Canada, 3 - 08 June 2016, pp.97

Development of a Historic City Centre via Cultural Tourism Hamamönü

Association of Critical Heritage Studies Third Biennial Conference: ‘What does Heritage Change?’, Montreal, Canada, 3 - 08 June 2016, pp.134-135

The Dilemma between Conservation and Economic Benefit Designation of Heritage Places as Renewal Areas in Turkey

Association of Critical Heritage Studies Third Biennial Conference: ‘What does Heritage Change?’, Montreal, Canada, 3 - 08 June 2016, pp.353-354

Reviving Indigenous Taste with Locals in the Historic Rural Landscapes in Turkey

53rd IFLA World Congress 2016: ‘Tasting the Landscape’, TORINO, Italy, 20 - 22 April 2016, pp.278-279

Industrial Archaeology and Industry on Archaeology SEKA Izmit Paper Factory

VIII. Latin American Colloquiumon Industrial Heritage, HAVANA, Cuba, 14 - 16 March 2016

Tarihi Kentsel Peyzajlar ve Ulaşım İkileminin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Kapsamında Ele Alınması Antalya Kaleiçi Örneği

ROTRASA 2015: Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2015, pp.224-234 Sustainable Development

Following the Paths of Western Anatolia within the Territory of Silk Road The Ancient Road Between Milas and Labraunda

iaSU 2015 3rd International Conference on ‘Archi-Cultural Interactions Through the Silk Road’, İstanbul, Turkey, 25 - 27 March 2015, pp.47-56

Books & Book Chapters

Çok Boyutlu ve Çok Katmanlı Alanlar Olarak Tarihi Kırsal Yerleşimlerin Korunması ve Yönetimi

in: Kültür Mirası Yönetimi: Neden ve Nasıl?, A. Aksoy, D. Ünsal, E. Omay Polat, G. Pulhan, İ. Dinçer, N. Zeren Gülersoy, T. G. Köksal, Z. Ahunbay, Z. Enlil, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.191-230, 2023

Public decision-making in living multi-layered cities: Hacı Bayram District of Ankara, Turkey

in: LIVING (WORLD) HERITAGE CITIES: Opportunities, challenges, and future perspectives of people-centered approaches in dynamic historic urban landscapes, DE WAAL MAAIKE S., ROSETTI ILARIA, DE GROOT MARA , JINADASA UDITHA, Editor, Sidestone Press, pp.51-66, 2022

Çok Katmanlı Kentteki Tarihsel Katmanlaşmayı Çözümlemek: Kent Arkeolojisi

in: Topluma Adanmış bir Yaşam... Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı, Ali Uzay Peker,Neriman Şahin Güçhan, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.107-123, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Kültürel Mirasın Ekonomik Değeri: Değerleme Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma

in: Topluma Adanmış bir Yaşam... Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı, Ali Uzay Peker,Neriman Şahin Güçhan, Editor, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, pp.327-345, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Turkey: Current Risks in Cultural and Natural Heritage Protection

in: Heritage at Risk: World Report 2016-2019 on Monuments and Sites in Danger, ICOMOS, C. Machat and J. Ziesemer, Editor, hendrik Bäßler verlag· berlin, Berlin, pp.121-123, 2020

Engaging in Politics of Participation: Managing Power Through Action Research

in: Politics and Conflict in Governance and Planning, A. Eraydın,K. Frey, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.75-92, 2019 Creative Commons License

Adıyaman Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri: Yaklaşım, Yöntem, Kapsam

in: Adıyaman Immovable Cultural Properties Inventory, BİLGİN ALTINÖZ, A.G., ŞAHİN GÜÇHAN, N., Editor, Pozitif Basin Yayın Dağıtım, Ankara, pp.9-13, 2018

Kommagene Nemrut Yönetim Planı Senaryosu ile gerçekleştirilecek Projeler ve Süreçleri

in: Kommagene Nemrut Yönetim Planı, Şahin Güçhan, Neriman, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı - Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.488-519, 2017

Kommagene Nemrut Yönetim Planı Ana Çerçevesi ve Yöntemi

in: Kommagene Nemrut Yönetim Planı, Şahin Güçhan, Neriman, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı - Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.13-34, 2017

Kommagene Nemrut Yönetim Planı İzleme, Değerlendirme ve Eğitim Süreçleri ve Yaptırımlar

in: Kommagene Nemrut Yönetim Planı, Şahin Güçhan, Neriman, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı - Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, pp.522-561, 2017

Pergamon and its Multi-Layered Cultural Landscape

in: UNESCO World Heritage in Turkey 2016, N. Ertürk, Ö. Karakul, Editor, Turkish National Commission for UNESCO, Ankara, pp.343-377, 2016

Stratification: Time, Space and Memory

in: Studio Log: Arch 401-402 Architectural Design Studio [2012-2013]. Fall // Fragmented Urbanism – Spring // DOHA Exploring Artistic Landscapes, Savaş, A., van der Meij, A., Türkay, S., Uz, M. P., Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, pp.29-33, 2014

Korumada Bir Soru[n]: Tarihi Kentte Güncel Müdahaleler

in: Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri 2008-2012, Ayşegül Güngören, Editor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, pp.147-153, 2013

Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Uluslararası Kurumlar

in: Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Melih Ersoy, Editor, Ninova Yayınları, İstanbul, pp.310-312, 2012

Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Uluslararası Belgeler ve Sözleşmeler

in: Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Melih Ersoy, Editor, Ninova Yayınları, İstanbul, pp.305-310, 2012

Kültürel Miras ve Koruma Anlayışının Tarihsel Gelişimi

in: Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, Melih Ersoy, Editor, Ninova, İstanbul, pp.299-303, 2012

Korumada Bilgi Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

in: Mimari Korumada Güncel Konular, Nuray Özaslan,Deniz Özkut, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.87-111, 2010

Design Interventions as Regenerators in Historic Towns Proposals For Ayvalik Historic Depots Region

in: The Urban Project: Architectural Intervention in Urban Areas, Leen van Duin,Roberto Cavallo,François Claessens and Hank Engel, Editor, IOS Press , Amsterdam, pp.24-33, 2008

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

30

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

34

H-Index (Scopus)

4

Project

10

Thesis Advisory

67

Open Access

50
UN Sustainable Development Goals