Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 5th International Stone Congress

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Kentsel Arkeoloji Çalıştayı: Arkeolojinin Kente ve Kentliye Katkısı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Confrontation of Heritage and Economics: Challenges and Opportunities

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Ağustos 2019 GIS and Conservation of Cultural Heritage

  Çalıştay

  Universite Degli Studi di Bari, İtalya