Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

ŞİDDETE TANIKLIK ETMİŞ ÇOCUKLARIN SOSYAL VE DİL GELİŞİMLERİİLE EBEVEYNLERİNE YÖNELİK MÜDAHALE PROGRAMI KOZAPROJESİ

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, vol.1, no.2, pp.717-729, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Korunma Altındaki Çocuklarda Dil Gelişimi

20. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 17 November 2018

Korunma Altındaki Çocuklarda Problem Davranışlar

19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 07 September 2016

Şiddete Tanıklık Etmiş Çocukların Sosyal ve Dil Gelişimleri ile Ebeveynlerine Yönelik Müdahale Programı Koza Projesi

luslararası Katılımlı 2. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 11 - 13 May 2015

Books & Book Chapters

Toplumsal Hayat İçerisinde Olumlu Sosyal Davranışların Gelişimi

in: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ BAKIŞ AÇISI İLE TOPLUM İÇİNDE ÇOCUKLAR, Dr. Hatice Işık - Dr. Buse Gönül - Dr. Didem Türe Şakar, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, pp.43-57, 2021

Key to Academic Success: Predictors of Cognitive Self-Regulation in Children Under Care

in: Changing Educational Paradigms: New Methods, Directions, and Policies, Sakir Cinkir, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.331-347, 2020