Bir başarı faktörü olarak Bilişsel Özdüzenleme: Devlet Koruması ve Aile yanındaki çocuklarda Bilişsel Özdüzenlemenin Yordayıcıları


GÜNEŞ S., MEMİŞOĞLU SANLI A. , EREL GÖZAĞAÇ S., KAZAK BERUMENT S.

5. uluslararası avrasya eğitim araştırmaları kongresi, 2 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri