Well-being among Children under Social Service Care: Preliminary Analyses for the Interplay of Social Support Temperament.


GÜNEŞ S., MEMİŞOĞLU SANLI A. , KAZAK BERUMENT S. , EREL GÖZAĞAÇ S.

16. AVRUPA ERGENLİK ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ KONFERANSI, 12 - 15 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri