Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilişsel Etnografya: Kuramsal Çerçeveler, Yöntemler ve Süreçler

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU), cilt.9, ss.511-521, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of Students’ Cognitive Processes in Computer Programming: A Cognitive Ethnography Study

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, cilt.10, ss.1-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar