Sözde Kod Oluştururken Öğrencilerin Zihinsel Süreçlerindeki Farklılıklar: Bilişsel Etnografi Çalışması


Doğan S., Aslan O., Dönmez M., Yıldırım İ. S.

11th International Computer Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Programlama ve kodlama eğitimi son zamanlarda konuşulan ve erken eğitim seviyelerinde uygulanması tartışılan bir konu haline gelmiştir. Algoritmaların basamaklı çözüm üretiminde kullanılması ve öğrencilerin düşüncelerini kod bağımsız ya da küçük kod parçalarını kullanarak sistematik olarak açıklaması programlama konusunda önemlidir. Bu çalışmanın amacı, tecrübe seviyeleri düşük, orta ve ileri şeklinde sınıflandırılan öğrencilerin zihensel süreçlerinin, verilen bir programlama sorusu için sözde kod (pseudocode) oluşturmalarındaki farklılıklarını araştırmaktır. Sözde kod kişilerin programlama dili, kodu ve komutu kullanmadan düşüncelerini genel kelimelerle anlattığı bir algoritma biçimidir. Çalışmada öğrencilere verilen bir soruda onların zihninde oluşan bilişsel süreçleri ortaya çıkarmak için bilişsel etnografi (cognitive ethnography) tercih edilmiştir. Çalışmaya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (CEIT) bölümünden üç lisans öğrencisi katılmış olup katılımcılar kartopu örneklemi (snowball sampling) ile alan uzmanlarının önerileri sonucu seçilmiştir.  Çalışmada kullanılan soru alan uzmanları ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler, video kaydı, yüksek sesle düşünme, retrospektif inceleme, gözlem ve belge analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların karar verme ve soru içinde var olan basamakları tamamlama sürelerinde, takip ettikleri yollarda, soruyu ele alış biçimlerinden kaynaklı soruya yönelik bakış açıları,  çözümlerinde farklılıklar gözlemlenmiştir. Üniversite seviyesinde yapılan bu çalışma sonucunda, lise ve orta okul seviyesinde programlama ve kodlama eğitimine yönelik öneriler verilmiştir.