Araştırma Alanları

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

  • Bilgisayar Ağları