Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A General Evaluation of Domestic Politics in Central Asia: Opportunities and Challenges

Avrasya Dünyası/ Eurasian World, cilt.2, ss.4-8, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Great Student Exchange Project of Turkey Experiences and Perceptions of University Students from the Turkic Republics

Orta Asya ve Kafkasya Çalışmaları, cilt.11, ss.1-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya da Siyasal İstikrar ve Demokrasi Dengesi Kırgızistan Örneği

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.34, ss.113-136, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Book Review

Central Eurasian Studies Review, cilt.3, ss.23-24, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Islam and Ethnicity in Central Asia The Case of the Islamic Renaissance Party

Mediterranean Quarterly, cilt.9, ss.126-150, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Islam as a Common Bond in Central Asia The Islamic Renaissance Party and the Afghan Mujahidin

Central Asian Survey, cilt.17, ss.267-284, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turkey European Integration versus Pan Turkism

Conflict Dimension of Societal Transformation Processes, Almanya, 4 - 07 Temmuz 2002

Democracy and Political Stabilization in Kyrgyzstan

Prospects for Democracy in Central Asia, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2003

Secularism Under Threat Radical Islam in Central Asia

NATO Advanced Research Workshop, Leiden, Hollanda, 8 - 11 Eylül 2004

Democracy and Political Stability Central Asian Dilemmas

Fourth Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society, Cambridge, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Ekim 2003

Globalization in Central Asia A Reverse Trend

Third Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society, Wisconsin, Madison, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Ekim 2002

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlık Dönemi Temel Sorunlarına Genel Bir Bakış

Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Haarlem, Hollanda, 9 - 10 Mayıs 2001

Ismail Gasprinski and Ziya Gökalp Two Pioneers of Turkish Identity

Ismail Gasprinsky: Enlighter of the Orient International Conference, Moskva, Rusya, 31 Ekim - 03 Kasım 2001

Civil Society and Identity Formation in Central Asia Prospects and Limitations

Second Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society, Madison, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Ekim 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Tacikistan

Bağımsızlıklarının Yirmiyedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri, Ayşe Çolpan Yaldız, Murat Yılmaz, Editör, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.345-399, 2018

Tourism in Kyrgyzstan

Tourism in Central Asia Cultural Potential and Challenges, Kemal Kantarcı, Muzaffer Uysal, Vincent P. Magnini , Editör, Apple Academic Press (Taylor and Francis Group), ss.259-286, 2015

Duşanbe

Türk Dünyası Başkentleri Ankara Astana Aşkabat Bakü Bişkek Duşanbe Lefkoşa Taşkent, Ayşe Çolpan Kavuncu, Murat Yılmaz , Editör, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, ss.416-455, 2014

Orta Asya’da Ulus Devlet İnşası ve Türkiye: Genel Bir Değerlendirme

Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar Türkiye ile İlişkileri, Ayşegül Aydıngün, Çiğdem Balım , Editör, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, ss.589-618, 2012

Tacikistan: ‘Türk’ Olmayan Kardeş Ülke

Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar Türkiye ile İlişkileri, Ayşegül Aydıngün, Çiğdem Balım, Editör, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, ss.315-395, 2012

Domestic Conflicts over European Integration: The Case of Turkey

Conflicts in a Transnational World Lessons from Nations and States in Transformation, Andreas Langenohl ve Kirsten Westphal , Editör, Peter Lang, ss.47-60, 2006

Democracy and Political Stability in Kyrgyzstan

Prospects for Democracy in Central Asia, , Editör, Alfa Print AB, ss.41-58, 2005

Nation-state Building in Central Asia: A Lost Case?

Central Eurasia in Global Politics, Mehdi Parvizi Amineh ve Henk Houweling , Editör, Brill, ss.95-115, 2004

Türk Kimliğinin İki Öncü İsmi: İsmail Bey Gaspıralı ve Ziya Gökalp

İsmail Bey Gaspıralı ve Ziya Gökalp Sempozyumları, , Editör, Türksoy Yayınları, Ankara, ss.1-18, 2003

Modernleşme ve Uluslaşma Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

Modernleşme ve Kültür, Gönül Pultar, Emine Onaran İncirlioğlu, Bahattin Akşit , Editör, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu, Ankara, ss.223-237, 2003

Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri

Bağımsızlıklarının 10 Yılında Türk Cumhuriyetleri, Emine Gürsoy Naskali ve Erdal Şahin, Editör, SOTA Publications, ss.17-33, 2002

Turkestan Reconsidered: Post-Soviet Dilemmas

Geopolitics of Central Asia in the Post Cold War Era, Ertan Efegil, Editör, SOTA Publications, ss.409-404, 2002

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopedia of Modern Asia

Scribners References, ss., 2002