Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Makina Mühendisliği

 • Enerji

 • Akışkanlar Mekaniği

 • Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri

 • Alternatif Enerji Kaynakları

 • İleri Enerji Teknolojileri

 • Makina Teorisi ve Dinamiği

 • Makina Dinamiği

 • Termodinamik

 • Yakıtlar ve Yanma

 • İçten Yanmalı Motorlar