Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yeni Dünyanın Yeni Hukuku

ODTÜLÜ , no.64, pp.60-64, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Regulation and Competition in Digital Markets

Woman@CompetitionTR, Ankara, Turkey, 28 July 2022 Sustainable Development

Dijital Piyasalarla Gelen Yeni Konular Yeni Soru(n)var

Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Politikası, Ankara, Turkey, 26 October 2020, vol.1, no.2020, pp.31-45

Rekabet Kanunu Değişiklikleri hakkında görüşler

Rekabet Kanunu Değişiklikleri , Ankara, Turkey, 04 June 2020, vol.1, no.544, pp.19-27

Güncel Gelişmeler Işığında Rekabet Hukuku Perspektifinden Bankacılık Piyasalarının Özellikleri

Ticari Kredi Piyasalarında Rekabet Hukuku, Ankara, Turkey, 15 November 2017, pp.15-40

Güncel Gelişmeler Işığında Rekabet Hukukunun Bankacılık Alanında Uygulanması

Bankacılık-Rekabet ve Rekabet Derneği, Ankara, Turkey, 15 November 2017

Hukuk ve İktisat

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi, Ankara, Turkey, 22 June 2017

AFM MARS Kararı ve Sinemacılık Endüstrisinde Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku Merkezi, İstanbul, Turkey, 02 May 2017

Regional Experiences and lessons learnt in fostering competition in regulated sectors focusing on the link between competition agencies and regulated bodies

Implementing Competition Related Provisions in Regional Trade Agreements : is it possible to obtain development gains ?, Sao-Paulo, Brazil, 30 November - 01 December 2006

THE ROLE OF COMPETITION AUTHORITIES AND SECTORAL REGULATORS REGIONAL EXPERIENCES http unctad org sections wcmu docs c2clp ige7p17 en pdf

UNCTAD's Seventh Session of the Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, Geneva, Cenevre, Switzerland, 30 October - 02 November 2006

Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar Yoğunlaşma İşlemlerinin Kontrolü

4054 sayılı Rekabetin Korynması Hakkında Kanun ve Bu Kanun'da Değişiklik Yapılması Yapılmasına İlişkin Taslak, Turkey, 7 - 08 October 2005

Türkiye de Rekabet Hukuku ve Uygulamaları

Milletlerarası Tahkim Semineri, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2005

Rekabet Hukuku ve Politikası Rekabet Kurumu

Danıştay'ın 137.Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü, Ankara, Turkey, 10 May 2005

Devlet Yardımları ve Rekabet

AB'ye Tam Üyelik Sürecinde Rekabet Politikasının Rolü ve Önemi, Ankara, Turkey, 05 November 2003, pp.117-122

Kamu Teşebbüsleri ve Rekabet Hukuku

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2002, vol.1, pp.299-309

AB Rekabet Hukukunda Son Gelişmeler ve Türk Rekabet Hukukuna Muhtemel Yansımaları

Rekabet Kurumu Konferansları, Ankara, Turkey, 06 November 2000, pp.23-30

AB Rekabet Hukukunda Son Gelişmeler

Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara, Turkey, 23 - 25 December 1999

Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Pazarda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Birleşme ve Devralmaların Kontrolü

Rekabet Kurumu'nun 2.Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Rekabet Hukuku ve Yargı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 05 March 1999, pp.20-26

Çimento Sektörü ile İlgili Örnek Bir Olay İncelemesi

Türk Rekabet Hukuku ve Rekabet Hukuku Uygulamaları, Muğla, Turkey, 16 - 19 May 1998, pp.105-122

Konuları Kararları Kurumları ve Soru n larıyla Bankacılık ve Rekabet Hukuku

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 6 - 08 May 2011, pp.99-135

Küreselleşme Sürecinde Rekabet Hukuku ve Politikası

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 4 - 05 April 2008, pp.41-57

Avrupa Birliği Rekabet Kuralları ve 4054 Sayılı REkabetin Korunması Hakkında Kanun

Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye'de Rekabet Yasasının İşleyebilir Rekabet Ortamının Oluşturuılmasında Rolü, Ankara, Turkey, 09 June 1997, pp.33-53

Books & Book Chapters

Dünden Bugüne Türkiye'de Rekabet Hukuku Eğitimi

in: Nurkut İnan'a Armağan , İ.Yılmaz Aslan Kerem Cem Sanlı Gamze Aşçıoğlu Öz, Editor, Onikilevha, İstanbul, pp.81-97, 2022 Sustainable Development

Dijital Piyasalarla Gelen Yeni Konular Yeni Soru(n)lar, s.31-46; Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku ve Politikası, Rekabet Derneği Webinar, Ekim 2020

in: Competition Law and Policy in Digital Markets, Gamze ÖZ, Editor, Orion Hukuk Yayınları, Ankara, pp.31-46, 2020

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Elektrik Piyasalarında Ayrımcılık Yapmama Yükümlülüğü Açısından Uygulanmasında Yetki Paylaşımı Meselesi

in: Prof. Dr. Metin Günday Armağanı, Burak Öztürk-Aynur Yongalık, Editor, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.993-1032, 2020 Sustainable Development

Company Law

in: Business Law, Sebnem Akipek, Editor, Anadolu University Publications, Eskişehir, pp.64-84, 2018

Law on Commercial Enterprise

in: Business Law, Sebnem Akipek, Editor, Anadolu University Publications, Eskişehir, pp.18-42, 2018

Commercial Law in Turkey with Specific Reference to Rules Related to Competition in Turkish Legal System

in: Introduction to Law, Gökhan Güneysu, Editor, Anadolu University Publications, Eskişehir, pp.216-234, 2017

Rekabet Hukuku ve Politikası

in: Avrupa BirliğiTarihçe Teoriler Kurumlar ve Politikalar, Belgin Akçay-İlke Göçmen , Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.381-408, 2014

Rekabet Politikası

in: Yarım Asrın Ardından Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Belgin Akçay-Sinem Akgül Açıkmeşe, Editor, Turhan Kitapevi, Ankara, pp.371-384, 2013

Competition Law in Turkey From Association to Accession Turning into a teenager with the same role model "Nineteen year oldTurkish Competition Law following EU Competition Law

in: Turkey s Integration into the European Union Legal Dimension, Belgin Akçay, Şebnem Akipek , Editor, Lexington Books, Plymouth, pp.51-71, 2013

Rekabet Hukuku ve Politikası

in: Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Serbest Dolaşım ve Politikalar, Belgin Akçay-Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik , Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.259-294, 2012

Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku ve Politikası

in: Avrupa Birliği Politikaları, Çağrı Erhan-Deniz Senemoğlu , Editor, İmaj, Ankara, pp.171-215, 2011

Turkey

in: Anti Cartel Enforcement Worldwide Turkey, Maher Dabbah, Barry Hawk , Editor, Cambridge University Press, pp.1184-1209, 2009

Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar

in: Rekabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar 2002 2 sayılı Grup Muafiyeti Tebliği nde Eşik Sistemine Geçiş Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kerem Cem Sanlı, Editor, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1-20, 2008

TÜRKİYE’DE REKABET POLİTİKASI’NINHUKUKİ ve KURUMSAL YÖNLERİveYATIRIMLARA ETKİSİ

in: Türkiye de Rekabetçilik ve Düzenleme Türkiye de Rekabetçilik Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü, , Editor, TEPAV/EPRİ, Ankara, pp.56-114, 2007

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Enerji Piyasalarına İktisadi ve Hukuki Bir Bakış

in: AB nin Enerji Politikası ve Türkiye, , Editor, Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı, Ankara, pp.169-214, 2004 Sustainable Development

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Enerji Piyasalarında Rekabet Hukukunun Uygulanması

in: AB nin Enerji Politikası ve Türkiye, , Editor, Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı, Ankara, pp.45-71, 2004 Sustainable Development

Unfair Trade Practices

in: Introduction to Turkish Business Law, Tugrul Ansay-Eric C.Schneider , Editor, Kluwer Law International -Turhan Kitabevi, Lahey, pp.103-119, 2001

Turkish Competition Law and the Impact of Customs Union Decision

in: Turkey and Central and Eastern EuroeanCountries in Transition Towards Membership of the EU, S.Togan-V.N. Balasubramanyam, Editor, Palgrave, Londrina, pp.256-267, 2001 Sustainable Development

Metrics

Publication

59

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

32

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals