Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1990 - 1997 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1988 - 1990 Yüksek Lisans

  University Of Nottingham, Department Of Law , İngiltere

 • 1983 - 1987 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Doktora

  Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1990 Yüksek Lisans

  The Impact of the EC First Company Law Directive on English and Turkish Company Laws

  University Of Nottingham, Department Of Law

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce