Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çıkılamayan Sokaklar, Çıkılabilen Teraslar

Mimarlık, no.414, ss.28-31, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara’da Elçiliklerin İnşa Sürecinde az bilinen bir Aktör: Jacques Aggiman

Ankara Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.161-196, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mimarlık Eğitiminde Etik

Güney Mimarlık, ss.31-34, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Fairy Tales Turkey s Prospects for World Fairs Projects for İzmir and İstanbul

Le Culture della Tecnica, cilt.25, ss.201-220, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fairy Tales Turkey's Prospects for World Fairs Projects for Izmir and Istanbul

Le Culture della Tecnica, cilt.2014, ss.202-220, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enver Tokay Vali Konağı

Serbest Mimar, ss.50-51, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Brutalism and METU Department of Architecture Building in Ankara

ACEE, cilt.5, ss.21-31, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hindistan Büyükelçiliğine yapılan bir gezi üzerine

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten, ss.12-15, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hızlı Yaşa Genç Öl

Arredamento_Mimarlık, ss.71-75, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Cumhuriyet Döneminde Yerli Mimar ve Yabancı Rakipleri

TOL (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Dergisi), ss.70-76, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Building Constructing and Exhibiting in Turkey The Republican Public Works Exhibition

DoCoMoMo international Journal, no.35, ss.54-61, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mies Van Der Rohe Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülü

Mimarlık, ss.51-60, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ütopya Kent ve Doğa F L Wright ve Broadacre

Mimarlık, ss.15-18, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Architecture of Modern Schools in the 1930s Ankara: Extension to Atatürk High School as a design studio exercise

16th DoCoMoMo Germany Conference - 3rd RMB Conference, Berlin, Almanya, 01 Mart 2019, ss.169-187

Ankara’nın Mimari belleğine bir Katkı: Jack Nessim Aggiman ve Elçilik Yapıları

Vekam Araştırma Sunumları 2018, Ankara, Türkiye, 29 Kasım 2018

use-reuse-misuse-disuse and refuse of modern heritage buildings

3rd international RMB workshop, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

Enver Tokay / Ankara Vali Konağı

VEKAM: Ankara’da İz bırakan Mimarlar, Ankara, Türkiye, 22 Ekim 2018

Diplomasi ve Mimarlık

Büyükelçiler konferansı, Ankara, Türkiye, 10 Ağustos 2018

Relocation of the Embassies from İstanbul to Ankara in the 1920s and 1930s

“Diyalog için Mimarlık: Ankara’da İtalya Büyükelçiliği ve Diplomasi Mekanları”, Ankara, Türkiye, 05 Temmuz 2018

Endüstri Mirası Kenti Zonguldak Kömür Madenciliği ve Taşımacılığı

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi ve Docomomo Türkiye Ortak etkinliği, Zonguldak, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018

Ankara Atatürk Lisesi (Ankara)

DO.CO.MO.MO_TR SAMSUN TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARI, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2016, ss.67

Pedestrian Bridge Design as a Pedagocical Tool for Architectural Students

Steel Bridges: Innovation &New Challenges 2015 / Proceedings of the 8th International Symposium on Steel Bridges, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2015, ss.29-38

Sivil Mimarlık Yapıları Koruma Önerileri ve Ölçüt Geliştirme

Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980, Ankara, Türkiye, 24 Aralık 2013, ss.120-140

Düşüncenin İzi Mimarlık ve Sanat Eğitiminde Eskiz Geleneği

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Dün Bugün Gelecek, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.533-538

Mimarlıkta Temsil Yöntemleri Üzerine bir Deneme EVLER Yaratıcı Eleştirel Taklit Yaklaşımıyla Mimari Temsil Eğitimi

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010, ss.314-327

Deniz Uçakları Deniz Kentleri

Birinci Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi (Uluslararası), Ankara, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.93

Mimarlık Eğitiminde Staj Çalışma Grubu Raporu Değerlendirme

Mimarlık ve Eğitiminde Kalite / Yetki ve Sorumluluk, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı – V, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2009, ss.244-248

Industrial Heritage and Memory

11th International Cultural Studies Symposium –Memory and Nostalgia, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2007, ss.151-166

Mimarlık Eğitiminde Stajlar

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı IV - Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2007, ss.192-226

Cedric Price Architects and or Engineers Conventions and or Inventions

61 st Annual Meeting of the Society of Architectural Historians, Cincinnati, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Nisan 2008, ss.20

Representations of Turkish National Identity in Architecture World Fair Pavilions

OAH (Organization of American Historians) World’s Fair Symposium, San-Francisco, Kostarika, 30 Mart - 01 Nisan 2005

METU Summer Practices A Model of Integrating Theory and Practice in Architectural Education

“Re-Integrating Theory and Design in Architectural Education” / EAAE Transactions on Architectural Education no.11, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2001, ss.277-281

Meslek Etiği ve Eğitimi Panel

Mühendislik Mimarlık Eğitimi sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 1999, ss.11-36

Kitap & Kitap Bölümleri

Diplomasi ve Mimari /Diplomacy and Architecture/Diplomatie et architecture

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yayını, İstanbul, 2018

Irak Büyükelçiliği -İsviçre Büyükelçiliği

Ernst A. Egli: Türkiye’ye Katkılar, Ali Cengizkan,Selda Bancı,Müge Cengizkan, Editör, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, ss.292-304, 2017

Yeni Cumhuriyetin Yurt Dışında Temsili: Tahran’da Elçilik Yapıları

Modernist Açılımda bir Öncü Seyfi Arkan, A. Cengizkan,D. İnan,M. Cengizkan, Editör, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, ss.113-127, 2012

Kent Kültürü tartışmalarında muğlak rolleriyle Ankara’nın bitmemiş yapıları

Mekan ve Kültür, Onaran İncirlioğlu, emine ve Kılıçbay Barış , Editör, Kültür Araştırmaları Derneği, Tetragon A.Ş., ss.157-166, 2011

Dünya Fuarları: Geçmişteki Gelecek

Mimarlık ve Expo, Çakıroğlu, Tuba, Editör, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, ss.9-30, 2007

Nedenselliğin Mimarlığı

Tekeli Sisa, , Editör, Boyut Yayınları, İstanbul, ss.111-121, 2001

Ansiklopedide Bölümler