Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ankara’da Elçiliklerin İnşa Sürecinde az bilinen bir Aktör: Jacques Aggiman

Ankara Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.161-196, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mimarlık Eğitiminde Etik

Güney Mimarlık, ss.31-34, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Fairy Tales Turkey s Prospects for World Fairs Projects for Izmir and Istanbul

Le Culture della Tecnica, cilt.2014, ss.202-220, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enver Tokay Vali Konağı

Serbest Mimar, ss.50-51, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hızlı Yaşa Genç Öl

Arredamento_Mimarlık, ss.71-75, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Building Constructing and Exhibiting in Turkey The Republican Public Works Exhibition

DoCoMoMo international Journal, no.35, ss.54-61, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mies Van Der Rohe Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülü

Mimarlık, ss.51-60, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ütopya Kent ve Doğa F L Wright ve Broadacre

Mimarlık, ss.15-18, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Architecture of Modern Schools in the 1930s Ankara: Extension to Atatürk High School as a design studio exercise

16th DoCoMoMo Germany Conference - 3rd RMB Conference, Berlin, Almanya, 01 Mart 2019, ss.169-187

use-reuse-misuse-disuse and refuse of modern heritage buildings

3rd international RMB workshop, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

Pedestrian Bridge Design as a Pedagocical Tool for Architectural Students

Steel Bridges: Innovation &New Challenges 2015 / Proceedings of the 8th International Symposium on Steel Bridges, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2015, ss.29-38

Sivil Mimarlık Yapıları Koruma Önerileri ve Ölçüt Geliştirme

Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980, Ankara, Türkiye, 24 Aralık 2013, ss.120-140

Düşüncenin İzi Mimarlık ve Sanat Eğitiminde Eskiz Geleneği

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Dün Bugün Gelecek, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.533-538

Mimarlıkta Temsil Yöntemleri Üzerine bir Deneme EVLER Yaratıcı Eleştirel Taklit Yaklaşımıyla Mimari Temsil Eğitimi

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010, ss.314-327

Deniz Uçakları Deniz Kentleri

Birinci Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi (Uluslararası), Ankara, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.93

Mimarlık Eğitiminde Staj Çalışma Grubu Raporu Değerlendirme

Mimarlık ve Eğitiminde Kalite / Yetki ve Sorumluluk, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı – V, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2009, ss.244-248

Industrial Heritage and Memory

11th International Cultural Studies Symposium –Memory and Nostalgia, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2007, ss.151-166

Mimarlık Eğitiminde Stajlar

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı IV - Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2007, ss.192-226

Cedric Price Architects and or Engineers Conventions and or Inventions

61 st Annual Meeting of the Society of Architectural Historians, Cincinnati, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Nisan 2008, ss.20

METU Summer Practices A Model of Integrating Theory and Practice in Architectural Education

“Re-Integrating Theory and Design in Architectural Education” / EAAE Transactions on Architectural Education no.11, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2001, ss.277-281

Meslek Etiği ve Eğitimi Panel

Mühendislik Mimarlık Eğitimi sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 1999, ss.11-36

Kitap & Kitap Bölümleri

Diplomasi ve Mimari /Diplomacy and Architecture/Diplomatie et architecture

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yayını, İstanbul, 2018

Irak Büyükelçiliği -İsviçre Büyükelçiliği

Ernst A. Egli: Türkiye’ye Katkılar, Ali Cengizkan,Selda Bancı,Müge Cengizkan, Editör, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, ss.292-304, 2017

Yeni Cumhuriyetin Yurt Dışında Temsili: Tahran’da Elçilik Yapıları

Modernist Açılımda bir Öncü Seyfi Arkan, A. Cengizkan,D. İnan,M. Cengizkan, Editör, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, ss.113-127, 2012

Kent Kültürü tartışmalarında muğlak rolleriyle Ankara’nın bitmemiş yapıları

Mekan ve Kültür, Onaran İncirlioğlu, emine ve Kılıçbay Barış , Editör, Kültür Araştırmaları Derneği, Tetragon A.Ş., ss.157-166, 2011

Dünya Fuarları: Geçmişteki Gelecek

Mimarlık ve Expo, Çakıroğlu, Tuba, Editör, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, ss.9-30, 2007

Nedenselliğin Mimarlığı

Tekeli Sisa, , Editör, Boyut Yayınları, İstanbul, ss.111-121, 2001

Ansiklopedide Bölümler