Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Mimarlıkta Havacılık İmgeleminin Teknoestetik Dışavurumları

Arredamento Mimarlık, no.349, pp.62-72, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mimar Nejat Ersin

Mimarlık, no.420, pp.72-76, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Çıkılamayan Sokaklar, Çıkılabilen Teraslar

Mimarlık, pp.28-31, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Hayal Kurmak, Sergi Kurmak… “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-33”

Arredamento Mimarlık, no.338, pp.52-57, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ankara’da Elçiliklerin İnşa Sürecinde az bilinen bir Aktör: Jacques Aggiman

Ankara Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.161-196, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mimarlık Eğitiminde Etik

Güney Mimarlık, pp.31-34, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Fairy Tales Turkey s Prospects for World Fairs Projects for İzmir and İstanbul

Le Culture della Tecnica, vol.25, pp.201-220, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Fairy Tales Turkey's Prospects for World Fairs Projects for Izmir and Istanbul

Le Culture della Tecnica, vol.2014, no.25, pp.202-220, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Enver Tokay Vali Konağı

Serbest Mimar, pp.50-51, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hindistan Büyükelçiliğine yapılan bir gezi üzerine

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülten, no.84, pp.12-15, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hızlı Yaşa Genç Öl

Arredamento_Mimarlık, pp.71-75, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Erken Cumhuriyet Döneminde Yerli Mimarlar ve Yabancı Rakipleri

Tol Mimarlık Kültürü Dergisi, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erken Cumhuriyet Döneminde Yerli Mimar ve Yabancı Rakipleri

TOL (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Dergisi), pp.70-76, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Editör ve Çubuk Barajı Gazinosu ve su süzgeçi

Dosya, pp.41-47, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Building Constructing and Exhibiting in Turkey The Republican Public Works Exhibition

DoCoMoMo international Journal, pp.54-61, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Ütopya Kent ve Doğa F L Wright ve Broadacre

Mimarlık, pp.15-18, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Architecture of Modern Schools in the 1930s Ankara: Extension to Atatürk High School as a design studio exercise

16th DoCoMoMo Germany Conference - 3rd RMB Conference, Berlin, Germany, 01 March 2019, pp.169-187

use-reuse-misuse-disuse and refuse of modern heritage buildings

3rd international RMB workshop, İstanbul, Turkey, 30 October - 03 November 2018

Enver Tokay / Ankara Vali Konağı

VEKAM: Ankara’da İz bırakan Mimarlar, Ankara, Turkey, 22 October 2018

Diplomasi ve Mimarlık

Büyükelçiler konferansı, Ankara, Turkey, 10 August 2018

Relocation of the Embassies from İstanbul to Ankara in the 1920s and 1930s

“Diyalog için Mimarlık: Ankara’da İtalya Büyükelçiliği ve Diplomasi Mekanları”, Ankara, Turkey, 05 July 2018

Endüstri Mirası Kenti Zonguldak Kömür Madenciliği ve Taşımacılığı

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi ve Docomomo Türkiye Ortak etkinliği, Zonguldak, Turkey, 27 - 28 April 2018

Ankara Atatürk Lisesi (Ankara)

DO.CO.MO.MO_TR SAMSUN TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARI, Samsun, Turkey, 16 - 18 December 2016, pp.67

Pedestrian Bridge Design as a Pedagocical Tool for Architectural Students

Steel Bridges: Innovation &New Challenges 2015 / Proceedings of the 8th International Symposium on Steel Bridges, İstanbul, Turkey, 14 - 16 September 2015, pp.29-38

Sivil Mimarlık Yapıları Koruma Önerileri ve Ölçüt Geliştirme

Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980, Ankara, Turkey, 24 December 2013, pp.120-140

Düşüncenin İzi Mimarlık ve Sanat Eğitiminde Eskiz Geleneği

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Dün Bugün Gelecek, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.533-538

Mimarlıkta Temsil Yöntemleri Üzerine bir Deneme EVLER Yaratıcı Eleştirel Taklit Yaklaşımıyla Mimari Temsil Eğitimi

Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 27 November 2010, pp.314-327

Deniz Uçakları Deniz Kentleri

Birinci Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi (Uluslararası), Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.93

Mimarlık Eğitiminde Staj Çalışma Grubu Raporu Değerlendirme

Mimarlık ve Eğitiminde Kalite / Yetki ve Sorumluluk, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı – V, Ankara, Turkey, 11 - 13 November 2009, pp.244-248

Industrial Heritage and Memory

11th International Cultural Studies Symposium –Memory and Nostalgia, İzmir, Turkey, 9 - 11 May 2007, pp.151-166

Mimarlık Eğitiminde Stajlar

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı IV - Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2007, pp.192-226

Cedric Price Architects and or Engineers Conventions and or Inventions

61 st Annual Meeting of the Society of Architectural Historians, Cincinnati, United States Of America, 23 - 27 April 2008, pp.20

Representations of Turkish National Identity in Architecture World Fair Pavilions

OAH (Organization of American Historians) World’s Fair Symposium, San-Francisco, Costa Rica, 30 March - 01 April 2005

METU Summer Practices A Model of Integrating Theory and Practice in Architectural Education

“Re-Integrating Theory and Design in Architectural Education” / EAAE Transactions on Architectural Education no.11, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2001, pp.277-281

Meslek Etiği ve Eğitimi Panel

Mühendislik Mimarlık Eğitimi sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 1999, pp.11-36

Books & Book Chapters

Diplomasi ve Mimari /Diplomacy and Architecture/Diplomatie et architecture

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yayını, İstanbul, 2018

Irak Büyükelçiliği -İsviçre Büyükelçiliği

in: Ernst A. Egli: Türkiye’ye Katkılar, Ali Cengizkan,Selda Bancı,Müge Cengizkan, Editor, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, pp.292-304, 2017

Yeni Cumhuriyetin Yurt Dışında Temsili: Tahran’da Elçilik Yapıları

in: Modernist Açılımda bir Öncü Seyfi Arkan, A. Cengizkan,D. İnan,M. Cengizkan, Editor, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, pp.113-127, 2012

Kent Kültürü tartışmalarında muğlak rolleriyle Ankara’nın bitmemiş yapıları

in: Mekan ve Kültür, Onaran İncirlioğlu, emine ve Kılıçbay Barış , Editor, Kültür Araştırmaları Derneği, Tetragon A.Ş., pp.157-166, 2011

Dünya Fuarları: Geçmişteki Gelecek

in: Mimarlık ve Expo, Çakıroğlu, Tuba, Editor, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, pp.9-30, 2007

Nedenselliğin Mimarlığı

in: Tekeli Sisa, , Editor, Boyut Yayınları, İstanbul, pp.111-121, 2001

Episodes in the Encyclopedia