Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Addressing challenges in the ultrafiltration of biomolecules from complex aqueous environments

Current Opinion in Colloid and Interface Science, cilt.46, ss.52-64, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cellulose-based membranes via phase inversion using [EMIM]OAc-DMSO mixtures as solvent

CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.178, ss.93-103, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cellulose membranes for organic solvent nanofiltration

JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, cilt.545, ss.329-336, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Brackish water recovery from reactive dyeing wastewater via ultrafiltration

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, cilt.165, ss.1204-1214, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hollow fiber ultrafiltration membranes with microstructured inner skin

Journal of Membrane Science, cilt.369, ss.221-227, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microstructured hollow fibers for ultrafiltration

Journal of Membrane Science, cilt.347, ss.32-41, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation of MFI type zeolite membranes in a flow system with circulation of the synthesis solution

MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, cilt.92, ss.134-144, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇÖZÜCÜYE DAYANIKLI NANOFİLTRASYON UYGULAMALARI İÇİN SELÜLOZ MEMBRANLARIN GELİŞTİRİLMESİ

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK) 2017, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Fabrication of Poly(PEGMA) Grafted Graphene Oxide and Polysulfone Based Porous Films via Breath Figure Method

14th International Conference on Polymers for Advanced Technologies, Manchester, İngiltere, 11 - 13 Eylül 2017

Recovery and reuse of reactive dyeing wastewater using a sequential ultrafiltration process

International Workshop Reuse of Recovered Wastewater Treated by Membrane Separation Methods in Process Water Production, Cultivation of Energy Plant and Landscpe Activitie, 6 - 08 Şubat 2017

Cellulose Membranes for Organic Solvent Nanofiltration

MACRO 2016 46th World Polymer Congress, 17 - 21 Temmuz 2016

Celulose Membranes for Organic Solvent Nanofiltration

5th International Conference on Organic Solvent Nanofiltration, 17 - 19 Kasım 2015

POLİ ETHER SÜLFON BAZLI ANTİMİKROBİYAL MEMBRAN ÜRETİMİ

27. Ulusal Kimya Kongresi, KİMYA 2015, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

Oluklu yüzeylere sahip mikrofiltrasyon membranlarının hazırlanması ve karakterizasyonu

Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 11), Eskişehir, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2014

Kirlenmeye karşı dirençli poli eter sülfon ultrafiltrasyon membranlarının üretimi

Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 11), Eskişehir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2014

Effect of casting solution and coagulation medium on the morphology of poly ether sulfone microfiltration membranes

International Conference on Applications of Nanotechnology in Membranes for Water Treatment, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2013

Purification and concentration of caustic mercerization wastewater by membrane processes and evaporation

International Conference on Applications of Nanotechnology in Membranes for Water Treatment, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2013

Alumina destekler üzerinde MFI tipi zeolit membran sentezi

18. Ulusal Kimya Kongresi (2004), Kars, Türkiye, 22 - 26 Temmuz 2013

Hollow fiber membranes with microstructured inner skin

North American Membrane Society/International Congress on Inorganic Membranes (NAMS/ICIM 2010), Washington, Kiribati, 22 - 26 Temmuz 2013

Antifouling strategies for ultrafiltration and microfiltration

29th Summer School of European Membrane Society, Almanya, 22 - 26 Temmuz 2013

Kovuklu elyaf tipi polietersülfon ultrafiltrasyon membranlarının üretimi

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 2012), Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012

Structured membranes

Euromembrane Conference 2012, Westminster, London, İngiltere, 23 - 27 Eylül 2012, cilt.44, ss.316-317 identifier identifier

Microstructured hollow fiber membranes for ultrafiltration

International Water Association Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse (IWA-MTWR 2010), İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010

Structured membranes for water treatment

American Chemical Society (ACS) 2008 Spring Meeting, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Nisan 2008

Research on zeolite membranes in Chemical Engineering Department of Middle East Technical University

Application of Nanotechnologies for Separation and recovery of volatile organic compounds (ANVOC 2005), İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2005