Education Information

Education Information

  • 1987 - 1993 Doctorate

    Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Deniz Biyolojisi Ve Balıkçılığı Anabilim Dalı, Turkey

  • 1984 - 1987 Postgraduate

    Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Deniz Biyolojisi Ve Balıkçılığı Anabilim Dalı, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English