Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Biyoenformatik

  • Temel Bilimler

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyoinformatik

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi

  • Genomiks